Psigometriese toetse en beroepsvoorligting

Die doel van die Helpende Hand-beroepsvoorligtingprogram is om aan Afrikaanse jongmense ’n bekostigbare beroepsleidingdiens ten opsigte van vakkeuses en beroepskeuses te verskaf. Ons bied professionele begeleiding aan elke jongmens om die nodige kennis en vaardighede te bekom, om te verseker dat hulle ’n ingeligte besluit oor hul toekoms kan maak. Tersiêre opleiding is peperduur. Professionele loopbaanvoorligting maak daarom soveel sin.

Hoe werk die proses?

Wat sluit die toets alles in?

Informele gesprek wat met ouers en kind gevoer word voor die evaluering;

  • Evaluering wat ongeveer 2 – 6 ure duur, afhangende van die aantal toetse wat by die sessie ingesluit word;
  • Professionele verslag van kind se toetsing;
  • Terugvoersessie aan kind en ouers.

Daar is spesiale pakkette vir ingeskrewe studente van Akademia en Sol-Tech beskikbaar.

Mediesefondseise:

Die betaling vir hierdie psigometriese toetse kan van die mediese fonds teruggeëis word.

Loopbaan 2

Tienpunt plan vir beter dissipline in jou klaskamer

Vereis eerste-keer gehoorsaamheid te alle tye – m.a.w. na jou instruksie moet daar óf gehoorsaamheid óf straf volg. Kinders sukkel baie minder met eerste-keer gehoorsaamheid. Maak seker jy doen moeite om daardie hoë standaard te handhaaf. Kinders sukkel baie minder met eerste-keer gehoorsaamheid. Maak seker jy doen moeite om daardie hoë standaard te handhaaf. Lees meer

Deel met jou vriende


Submit