Helpende Hand loods klasaksie om aan 94 afgestorwe gestremdes ’n stem te gee – eerste klasaksie van dié aard teen die staat

Solidariteit Helpende Hand loods nou ʼn klasaksie-geding namens die families van minstens 94 slagoffers wat eis dat daar geregtigheid vir hul afgestorwe geliefdes moet geskied. Volgens dr. Dirk Hermann, voorsitter van die direksie van Solidariteit Helpende Hand, is die verval van die staat aan die wortel van hierdie tragedie en sal dié organisasie nie meer toekyk hoe onskuldige Suid-Afrikaners weens onbekwaamheid en ondeurdagte besluite ly nie.

Volgens Tertius Kruger, Helpende Hand se regsverteenwoordiger, is hierdie klasaksie-geding ’n eerste van sy soort in Suid-Afrika en sal dit ook ’n waterskeidingsaak wees wat die staat ernstig tot verantwoording sal roep oor sy verpligtinge.

Ons is op soek na die familie van die slagoffers. Indien jy bewus is van iemand, kontak ons by [email protected]

Om by te dra vir die regskostes van die klasaksie, kan jy 94 SMS na 38969 (SMS kos R10) of jy kan ‘n direkte bydrae maak deur ‘n betaling na ons bankrekening met die verwysing Klasaksie

Bankbesonderhede:
Bank: FNB
Rekeninghouer:  Solidariteit Helpende Hand
Rekeningnommer:  62 331 445 503
Takkode: 250 655
Verwysing:  Klasaksie

Helping Hand launches class action to give a voice to 94 deceased disabled – first class action of its kind against the state

Helping Hand now launch a class action lawsuit on behalf of the families of at least 94 victims claiming that justice must be done for their loved ones. According to Dr. Dirk Hermann, chairman of the board of Solidarity Helping Hand, the decline of the state is at the root of this tragedy and the organization will no longer watch innocent South Africans suffer for the incapacity and ill-considered decisions.

According to Tertius Kruger, Helping Hand’s lawyer, this class action lawsuit is the first of its kind in South Africa and it will also be a watershed case that would call on the government seriously to account for its obligations.

We are looking for the family of the victims. If you are aware of anyone,  contact us on [email protected]

To contribute to the legal costs of the class action, you can 94 SMS to 38969 (SMS costs R10) or you can make a direct contribution through a payment to our bank account with the reference Class Action

Bank details:

Bank:  FNB
Account Name: Solidarity Helping Hand
Account number:  62 331 445 503
Branch code: 250 655
Reference: Class Action

Besonderhede van Donasie:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bankbesonderhede:

Rekeningnaam: SOLIDARITEIT HELPENDE HAND
Rekeningnommer: 62331447541
Tak: CENTURION
Takkode: 261-550
Verwysing: Studiefondssentrum

Laai die bankbesonderhede hier af: klik hier

Kontakbesonderhede:

Tel: 012 644 4428
E-pos: [email protected]
webwerf: https://studiefonds.co.za

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.