Afrikaanse skole behaal ʼn slaagsyfer van 86%

Luidens ʼn verslag oor die 2017-matriekeindeksamen het Afrikaanse skole aansienlik minder druipelinge as ander staatskole opgelewer. Die verslag is deur Solidariteit Helpende Hand se Skoleondersteuningsentrum (SOS) saamgestel en bevat insiggewende syfers oor die waarde van moedertaalonderrig in die matriek-eindeksamen.

Die SOS is van mening dat Suid-Afrika ʼn taalprobleem eerder as ʼn onderwysprobleem het. Die bewyse daarvoor lê in die uiteenlopende prestasie van skole volgens taallyne gemeet. Een voorbeeld hiervan is die verskil in die slaagsyfer wat Afrikaanse skole behaal het, geneem teenoor die nasionale gemiddeld.

Afrikaanse skole, waar leerlinge in hul moedertaal onderrig word, het aansienlik beter gevaar as 80% van die skole waar die meeste leerlinge in Engels, eerder as in hul huistaal, onderrig is. Afrikaanse skole het ʼn slaagsyfer van 86% teenoor die nasionale gemiddeld van 75,1% behaal.

Die verslag brei ook verder uit op leerlinge se prestasie in Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid, asook in Afrikaans Huistaal. Slegs omtrent ʼn derde (35,1%) van die matrieks wat Wiskunde geskryf het, kon bokant 40% in die vak behaal.

Volgens dr. Danie Brink, die uitvoerende hoof van Helpende Hand, is dit skokkend dat 64,9% van alle kandidate wat Wiskunde neem, minder as 40% in die vak behaal. “Slegs 1 uit elke 80 kandidate wat matriek skryf, slaag Wiskunde met ’n onderskeiding. Wat nog meer kommerwekkend is, is dat slegs 7,3% van die graad 1-klas (1 155 629 leerders) van 2006 (matriekklas van 2017) bo 40% in Wiskunde kon behaal,” sê Brink.

Daarenteen vaar Afrikaanse skole aansienlik beter deur 29,6% van alle Wiskunde-onderskeidings in te palm alhoewel hulle net 10% van die skole uitmaak.

Afrikaans Huistaal het ook uitmuntende prestasie opgelewer wat bevestig dat Afrikaans die kroon span as ʼn hoogs presterende taal in die land. Afrikaans Huistaal behaal die hoogste gemiddelde persentasie onderskeidings per getal leerlinge.

Die SOS beveel aan dat Afrikaanse ouers reeds vanaf kleuterskoolvlak ’n “Afrikaanse keuse” vir hul kinders se skoolopleiding uitoefen. Die gehalte wat soveel Afrikaanse skole bied, is onbetwisbaar!

 

Laai die volledige verslag hier af.

 

Die SOS is ’n inisiatief van Solidariteit Helpende Hand gerig op die versterking van Afrikaanse onderwys op alle fronte. Vakverenigings vir Wiskunde-, Afrikaans-, Rekeningkunde- en Grondslagfase-onderwysers bied professionele ondersteuning aan onderwysers. SOS fokus ook op kurrikulum-ontwikkeling, leerlingondersteuning, onderwysleierskap en die aanwending van tegnologie in die klaskamer.  Meer as 360 skole en 2 600 onderwysers is reeds lede van SOS.