Argitektuurstudent baklei terug en neem beheer oor toekoms

Heinrich Engelbrecht, argitektuurstudent aan die Universiteit van Kaapstad (UK), het twee maande van sy matriekjaar gemis nadat hy ʼn paniekaanval gehad en by die dood omgedraai het.

“Ek het twee maande van matriek gemis. In matriek het ek tot en met rekordeksamen gesluip, teen watter tyd ek besef het dat ek moet wakker skrik. Drie weke voor eindeksamen moes ek inhaal met al my werk en het ek vervolgens ʼn paniekaanval gehad,” sê Engelbrecht.

Ná matriek het Heinrich besluit om rekenaargesteunde ontwerp (RGO) by CTU se Potchefstroomkampus te studeer, en dit is hier waar hy sy passie vir argitektuur ontdek het en besluit het om ná afloop van sy RGO-kursus, argitektuur aan die UK te studeer. In 2019 was Heinrich as topstudent vir beide die RGO-kursus, sowel as die projekbestuurkursus waarvoor hy by CTU ingeskryf was, aangewys.

Heinrich Engelbrecht

Heinrich het in 2019 by die Helpende Hand Studietrust (HHST) vir ʼn rentevrye studielening aansoek gedoen om sy studies aan die UK moontlik te maak. Die HHST is ʼn geregistreerde openbare weldaadsorganisasie wat sedert 2009 al meer as 6 300 behoeftige, Afrikaanse studente se tersiêre studies moontlik gemaak het. Jy kan help om ʼn behoeftige, Afrikaanse student se studies moontlik te maak deur ʼn eenmalige of maandelikse skenking aan die HHST te maak. Jy kan ook help deur ʼn testamentêre bemaking of erflating aan die Helpende Hand Studietrust te bemaak.

Heinrich sê die volgende: “Met die studies wat ek voltooi het en waarmee ek tans besig is, het ek besef dat ek oor die potensiaal beskik om ʼn verskil in die wêreld te maak, maar voor ek dit kan doen, is daar nog werklik heelwat leerwerk om te voltooi. Dit is ʼn verskriklike interessante studierigting wat vir my insig gegee het oor die manier wat die mensdom deur ruimte gevorm word. My hart loop oor van dankbaarheid vir die geleentheid wat die Helpende Hand Studietrust vir my gegun het om te kan studeer.”