Vrug van die Gees in ons gemeenskappe: blydskap

Gert Erasmus (Solidariteit Helpende Hand Programontwikkeling: Geestelik) Let wel: Die vrug van die Gees is uit nege dele opgebou: liefde; blydskap; vrede; lankmoedigheid (geduld); vriendelikheid; goedheid (goedhartigheid); getrouheid; nederigheid (sagmoedigheid); en selfbeheersing.Al nege dele werk in op mekaar en volg op mekaar deur saam die één vrug van die Gees te vorm. Die tweede deel…

Lees meer

Vrug van die Gees in ons gemeenskappe

Gert Erasmus (Solidariteit Helpende Hand Programontwikkeling: Geestelik) Let wel: Die vrug van die Gees is opgebou uit nege dele: liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid (geduld), vriendelikheid, goedheid (goedhartigheid), getrouheid, nederigheid (sagmoedigheid) en selfbeheersing. Al nege hierdie dele werk in op mekaar en volg op mekaar deur saam die één vrug van die Gees te vorm. Die…

Lees meer

Gesinwees in ons gemeenskappe

Gert Erasmus (Solidariteit Helpende Hand Programontwikkeling: Geestelik) en  Chandré Oosthuizen (Maatskaplike werker: Ons Sentrums en Bemagtig-’n-kind) Ons gesinne is die boustene van ons gemeenskappe. Dit is van kernbelang dat ons as gesinne aan één belangrike geloofsaak moet vashou, en dit is dat ons in die eerste plek in ’n verbondsverhouding met ons Verbondsgod staan deur…

Lees meer

Kindwees in ons gemeenskappe

Gert Erasmus & Yolandi Singleton Ons gemeenskappe is opgebou uit verskillende verhoudinge met en tussen manwees, vrouwees en kindwees. Ons staan hierdie week stil by kindwees. As kind in jou huisgesin, skool en gemeenskap ervaar jy baie keer groot emosionele uitdagings. Ons dink onwillekeurig aan die boek Deuteronomium waar die arend haar kleintjies op ’n…

Lees meer

Hoe lyk jou 4 hartkamers….?

Gert Erasmus (Programontwikkeling: Geestelik, Helpende Hand) Ons elkeen se harte het 4 hartskamers.  Elke hartkamer vorm deel van die groter eenheid van die volle hart.  Al 4 hartskamers moet in ritme wees en nie téén mekaar klop nie.  Jóú hart staan outomaties midde en binne in die akker (grond) waar jy in jou gemeenskap geplaas…

Lees meer

Vrouwees in ons gemeenskappe

Gert Erasmus (Solidariteit Helpende Hand Programontwikkeling: Geestelik) Ons gemeenskappe is opgebou uit verskillende verhoudinge met en tussen manwees, vrouwees en kindwees. Ons staan hierdie week stil by vrouwees. In die lig van ons vorige artikel oor “Manwees in ons gemeenskappe” staan ons weer stil by die praktiese beginsels van Efesiërs 5:21: Soos die man moet…

Lees meer

ONS PLEK / ONS RUIMTE

Tanya Rossouw en Marlene Malan (Maatskaplike werkers: Solidariteit Helpende Hand) As iemand nou vir jou vra: “Behoort jy?” sal jou antwoord heel moontlik wees: “Ja, ek behoort aan my pa en ma en my man/vrou, en my kinders behoort aan my.” Op ‘n spirituele vlak kan jy dalk antwoord: “Ek behoort aan God.” Is dit…

Lees meer

Hoe lyk jou geestelike fondament?

Gert Erasmus Ons staan vandag stil by die derde en laaste van ’n reeks kort artikels wat handel oor “ons plek”. Die plek waar ons woon, leef en werk is nie vir die Here onbelangrik nie. Jou roeping is meestal gekoppel aan jou plek. Daarom is dit belangrik om mooi te besin oor jou plek…

Lees meer

Gemeenskapsontwikkeling bly die beste oplossing vir maatskaplike kwessies

Christia Potgieter Nasionale Maatskaplike werkersdag het gister op 15 Maart plaasgevind. Dit is ook veral in hierdie tyd wanneer die soeklig op die professie van maatskaplike werkdienste val. Daar word nou, meer as ooit tevore, baie druk op individue, gesinne en gemeenskappe se emosionele, finansiële en fisiese welstand geplaas en maatskaplike werkers speel ’n integrale…

Lees meer