Bemagtig ‘n Kind – So bemagtig ons, te danke aan ons ondersteuners

Deur Chandré Oosthuizen – Maatskaplike Werker Helpende Hand

Solidariteit Helpende Hand se Bemagtig ’n kind-fonds, poog om behoeftige kinders te verryk om hulle uit die sirkel van armoede te lig, en
dit op ’n volhoubare manier te doen om armoede te verbreek. Die doel van die projek is om geleenthede vir kinders moontlik te maak
sodat hulle uit hul uitdagende maatskaplike omstandighede opgehef kan word. Só kan hulle hul volle vermoë verwesenlik, ten spyte van hul
omstandighede. Hierdie fonds maak voorsiening vir ’n wye spektrum van behoeftes soos koshuisgelde, vervoer, remediërende onderrig, terapie, ensovoorts.

Die aansoekproses is deursigtig en omvattend. Elke aansoek word op meriete beoordeel en word op ‘n paneel bespreek. Die administrasie en
finansies van suksesvolle aansoeke word deur ons Maatskaplike – en finansiële afdelings behartig en geen betalings word direk aan individue
gemaak nie net aan die instansie self.

Gedurende die eerste skoolkwartaal van 2020 het die fonds:
– Ses kinders se koshuisgelde ter waarde van R25 937 betaal;
– Agt kinders se spesiale skoolfooie ter waarde van R4 400 betaal;
– Drie seuns met spesiale behoeftes met R7 500 bygestaan om op ‘n sporttoer te gaan waar hulle Suid-Afrika verteenwoordig het;
– Twee kinders met R7 800 bygestaan om hulle vir tuisskool te registreer en die kostes daarvan te betaal;
– Boekgelde ter waarde van R1 000 gedek;
– Vervoerkostes van R2 550 betaal vir kinders wat tussen hul koshuis en huis reis.

Sonder u ondersteuning sou dit nie moontlik gewees het nie. Dankie vir die bydrae om ‘n daadwerklike verskil in die kinders se lewens te maak en vir hulle die geleentheid te skep. Deur u bydrae skep ons hoop.