Bemagtig ‘n Kind

" Die toekoms behoort aan diegene wat glo in die skoonheid van hul drome.”
-Eleanor Roosevelt

Bemagtig-’n-kind-projek, word aangewend om behoeftige kinders op so ’n manier te bemagtig dat armoede op ’n volhoubare manier verbreek word.

Die doel van die Bemagtig-’n-kind-projek is om geleenthede vir behoeftige kinders moontlik te maak; om kinders uit armoede en swak maatskaplike omstandighede op te hef, sodat hulle hul volle vermoë kan verwesenlik, ten spyte van hul omstandighede. Hierdie fonds voorsien in ’n wye spektrum van behoeftes soos bv.: Koshuis gelde, Vervoer na skool, remediërende onderrig, terapie ens.
Elke aansoek word op meriete beoordeel en word op ‘n paneel bespreek. Die administrasie en finansies van suksesvolle aansoeke word deur ons Maatskaplike - en finansiële afdelings behartig en geen betalings word direk aan ouers gemaak nie net aan die instansie self.

Een van die merkwaardigste figure in Afrikaanse geledere was dr. John Daniel Kestell, of Vader Kestell, soos hy bekend was. Hy was in sy eerste bedieningsjare as predikant, so geraak deur die verarming van die Afrikaner dat hy besluit het om sy lewe daaraan te wy - om verarmde Afrikaners geestelik, kultureel en maatskaplik op te hef. Vir Vader Kestell was onderrig, net soos vir Helpende Hand, die sleutel om die sirkel van armoede te breek.

Die JD Kestell Gedenkfonds, in gestalte van die Bemagtig-’n-kind-projek, word aangewend om behoeftige kinders op so ’n manier te bemagtig dat armoede op ’n volhoubare manier verbreek word. Helpende Hand glo dat opheffing deur opleiding die enigste pad uit armoede is. Die doel van die Bemagtig-’n-kind-projek is om geleenthede vir behoeftige kinders moontlik te maak; om kinders uit armoede en swak maatskaplike omstandighede op te hef, sodat hulle hul volle vermoë kan verwesenlik, ten spyte van hul omstandighede.

Die Bemagtig-’n-kind-fonds word aangewend in die gees van Vader Kestell se siening dat alle persone met liefde, deernis en begrip bygestaan moet word om bo sy of haar omstandighede uit te styg, eerder as om hom of haar met liefdadigheid aan ’n toestand van afhanklikheid te verslaaf.

Wie word gehelp?

Hierdie fonds voorsien aan kleuterskool- , laerskool- en hoërskoolleerders ’n wye spektrum van behoeftes soos bv.:

• Skoolklere
• Ekstra klasse
• Naskoolgelde
• Terapie (spel-, spraak- en arbeidsterapie)
• Vervoer na en vanaf skool
• Koshuisgelde

Dra só by tot die Bemagtig ‘n Kind

Ten einde meer geleenthede vir meer behoeftige kinders in Suid-Afrika moontlik te maak, sal ons graag met u hande wil vat om meer kinders se drome ’n werklikheid te maak.

Om by te dra om ’n beter toekoms vir ’n kind te skep:

Of maak ’n skenking in die volgende
rekening:

Rekeningnaam : DIE HELPENDE HANDSTUDIE TRUST
Bank : FNB
Rekeningnommer : 623 314 47541
Takkode : 261 550 (Centurion)
Verwysing : BnK

Stuur asseblief bewys van betaling na [email protected]

Helpende Hand is by magte om artikel 18A-belastingsertifikate vir u uit te reik.