Blom waar jy geplant is

Gert Erasmus

Programontwikkeling: Geestelik

Ons elkeen ken die spreekwoord: “Blommetjie, blom waar jý geplant is.”Hierdie spreekwoord het in die spreektaal van ons mense die uitdrukking geword om jóú roeping binne in jou plek – die plek waar God jou geplaas het – raak te sien, vas te maak en te bevestig. Dit beteken dat ons roeping gekoppel word aan die plek waar die Here ons geplaas het. “Plek” in die Bybelse sin is baie belangrik. Dink aan die tempel van ons Here en wáár die Hoëpriester een maal per jaar op die groot Versoendag in die allerheiligste van die tempel (die plek) moes ingaan om sy priesterwerk te volbring. Dink aan die plek waar Jesus nou in die hemel aan God se regterhand sit en vir ons pleit. Dink ook aan sy werk as middelaar en wat Hy vir ons in die hemel gaan doen het; Hy het gegaan om vir ons plek te gaan voorberei. Dink ook aan die duiwel wat in die Ou Testament nog toegang tot die hemel gehad het om die kinders van God aan te kla, maar wat in die Nuwe Testament nie meer daardie plekhet nie.

Moenie moedeloos word as jou plek vir jou soms deurmekaar en onhanteerbaar raak nie. Hierdie plek vorm óók deel van God se raadsplan, al voel dit nie vir jou in jou moedeloosheid en angs so nie. Hy wil juis hê dat sy wil in en deur jóú plek prakties uitgeleef word! Om dít te doen, verg gebed, inspanning en geloofsroeping. Roeping om te midde van benarde en chaotiese omstandighede koers te hou deur jou plek in God se lig te sien.