Buitelandse steun – ʼn Oorsig oor die boek Minderheid in eigen land

Nuus oor die huidige plaasmoordkwessie in ons land, is besig om al vinniger na internasionale netwerke te versprei. In die afgelope twee maande is daar onder andere optogte in België en Australië gehou om bewusmaking oor hierdie kwessie te kweek.

 

ʼn Internasionale meningsvormer, Martin Bosma, wat geweldige steun aan ons land ten opsigte van hierdie kwessie bied, het in 2015 ʼn baie insiggewende boek uitgereik, getiteld: Minderheid in eigen land.

 

ʼn Mens kom gou agter dat Bosma ʼn geweldige belangstelling in die Afrikaner het, en dat hy ons land en sy geskiedenis goed ken. Dit is ʼn riem onder die hart om ʼn buitelander se opinie te lees, en die indruk te kry dat hy werklik moeite doen om meer oor ons kultuur en omstandighede te leer. Hy verstaan die situasie in ons land – ʼn Treffende boek en ʼn moet-lees vir enige Suid-Afrikaner. Buiten vir die Nederlandse taal, klink sy denkwyses selfs Afrikaans.

 

In sy boek beskryf hy sy besoek aan die Smuts Huis en ʼn afspraak met Steve Hofmeyr (alvorens hy ʼn rugbywedstryd tussen die Bulle en die Haaie gaan kyk het). Hy noem so ewe dat Steve as Suid-Afrika se eie Bruce Springsteen beskou kan word. In sy politieke debatte lê hy dikwels werke van Eugene Marais of C.J. Langenhoven voor.

 

Nederlanders word as ʼn reguit nasie beskou en in hierdie boek is dit ook duidelik. Sy uitgangspunte is egter verfrissend en dis nodig dat iemand hierdie kwessies in ons land op die man af aanspreek.

 

Die boek begin met ʼn oorsig van die geskiedenis van die Afrikaner en hy spreek dan ook sy bekommernisse oor die toekoms van ons volk uit.

 

Verskeie onderwerpe wat hy as ‘mites’ beskou word geteiken. Hy verduidelik op die man af waarom dit ʼn mite is dat Afrikaners as ‘immigrante’ bestempel word en spreek ook die kwessie van die ‘slegte Europeërs wat ʼn idilliese Afrika kom ruïneer’ aan. Hy verskaf ʼn in-diepte en kritiese oorsig oor die bestaan van die ANC en waarom die party volgens hom nie vir geregtigheid staan nie. Uitlatings deur Julius Malema en die grondwet van ons land tans, word ook as bewysstukke vir sy argumente gebruik. Verskeie ander mites ten opsigte van die party word ook uitgelig. Om aan te toon hoe ware demokrasie veronderstel is om te wees, haal hy die woorde van N.P van Wyk Louw aan en brei daarop uit deur die volgende te sê:

“Die eise van ‘vryheid’, ‘gelyke regte’, en ‘gelyke kanse’ vir almal, is abstrak gestel, byna vanselfsprekend maar toegepas op Suid-Afrika sou dit beteken dat die klein, relatief hoë ontwikkelde Afrikanervolk tot magtelose minderhede moet versink… Dit kom op nasionale selfmoord en ook individuele vernietiging neer.”

 

Die laaste mite wat Martin identifiseer is die mite: “Dit kan nie met ons gebeur nie”. In hierdie hoofstuk lig hy uit waarom die Nederlanders moontlik dieselfde weg as die Afrikaners kan loop omrede hulle volgens Martin ook in hul eie land deur immigrante onderdruk word.

 

Ten slotte meen Martin dat hy werklik hoop dat die Afrikaners as kultuurgroep hierdie klimaat sal oorleef en dat ‘die Groot Trek, 350 jaar se landbou, Afrikaanse-poësie, koeksisters en die wêreld se eerste ope-hart operasie veraltyd behoue sal bly en nie onder die mat ingeskop sal word nie.

***Martin Bosma is Ondervoorsitter van  ‘Die Tweede Kamer’, van die Nederlandse parlement die Tweede Kamer der Staten-Generaal