Matriekafskeid aansoek vir Demi Lee se Ghoemas-rok

Baie geluk, jy staan op die punt om jou droommatriekafskeidrok te kry!

 

Om in aanmerking te kom om hierdie pragrok, moet jy die onderstaande aansoekvorm volledig voltooi.

 

Verdere kriteria om in aanmerking te kom:

 • Jy moet self in matriek wees en nie slegs ’n metgesel wat na 'n matriekafskeid toe gaan nie.
 • Grootte van die rok: 10/12

 

Let asseblief daarop dat daar ’n video-opname gemaak sal word van die meisie wat die aandrok wen, op die dag van die matriekafskeid.

Demi se Ghoema-rok
 • BESONDERHEDE VAN AANSOEKER

 • - Beskryf jou droom matriekafskeid.
  - Waarom het jy die behoefte om hierdie rok van Demi Lee te wen?
  - Waarom is hierdie rok vir jou ’n droomrok?
  - Wat is jou toekomsdrome?
 • Besonderhede van persoon wat die aansoeker finansieel onderhou (gade/ouer/voor/ander)

 • Verklaring

 • Ek verklaar hiermee dat al die inligting wat ek in hierdie aansoekvorm ingevul het, waar en korrek is. Ek verklaar dat ek kennis neem en bereid is om verfilm te word indien ek die aandrok sou wen en dat ek toestemming gee dat Helpende Hand dit mag gebruik as bemarkingsmateriaal. Ek neem kennis dat my aansoek vir die aandrok van Demi Lee onderworpe is aan die bepalings en voorwaardes, vervat in hierdie dokument en dat die finale besluit lê by die beoordelaars van die aansoeke.
 • (Indien aansoeker minderjarig is of steeds van sy/haar ouer(s)/voog afhanklik is).

  Ek verklaar hiermee dat al die inligting wat ek in hierdie aansoekvorm ingevul het, waar en korrek is. Ek neem kennis en is bereid dat my dogter/ meisie waarvoor ek as voog intree, verfilm sal word indien sy die aandrok wen en gee toestemming dat dit as bemarkingsmateriaal gebruik mag word. Ek neem kennis dat die aansoek vir die aandrok van Demi Lee Moore onderworpe aan al die bepalings en voorwaardes, vervat in die dokument, is en dat die finale besluit by die beoordelaars van die aansoekvorm lê.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.