Die belangrikheid van eie boeke

Een van die belangrikste items wat enige kind ooit gaan besit, is ’n eie boek. Hierdie klein, dog uiters groot besitting is die poort na ’n lewe vol opwinding, en later ook die sleutel tot akademiese sukses. Die beskikbaarheid van leesboeke in jong kinders se opvoeding is van kardinale belang.

Die voordele verbonde aan kinders wat hulle eie boeke besit, is deur verskeie studies al vasgepen. Reeds in 2010 het ’n studie in aan die Universiteit van Nevada in die VSA getoon dat ’n kind se akademiese prestasie kan verbeter deurdat hy/sy ’n leesboek van hul eie besit.

Die studie, onder leiding van dr. Mariah Evans, het na 42 lande gekyk waar kinders leesboeke in hul huis het en hul akademiese potensiaal het dramaties verskil van dié van kinders wat nie boeke in die huis het nie.”.

Volgens Evans is dit veral mindergegoede kinders wat baat by leesboeke in die huis. “Die getal boeke maak nie werklik ’n verskil nie,” het Evans geskryf. “Maar met elke nuwe toevoeging doen kinders beter in standaardtoetse.”

“Die teenkant is egter ook waar. Kinders wat grootword in huise met geen boeke nie, is gemiddeld drie jaar agter kinders wat grootword in huise met baie boeke, selfs as ander sleutelfaktore soos inkomste en ouers se opleiding in ag geneem.”

 

“Die teenwoordigheid van leesboeke in die huis verbeter die akademiese prestasie van kinders in gesinne as alle opvoedings- en beroepsvlakke in ag geneem word, maar die verbetering is groter by families met min opleiding en waar die ouers se werk ’n lae status geniet.”

Verder is daar ook iets spesiaal omtrent enige item wat ’n kind sy/haar eie kan noem. ’n Boek waarin hulle name geskryf word, beteken net soveel meer. En hoe belangriker die item is, hoe meer word dit gekoester en gebruik.

Om hul eie boeke te hê, sal kinders aanmoedig om meer dikwels te lees. Hulle internaliseer die gevoel dat ek ‘n leser is en daardie selfvertroue word op hul akademiese en vrye leeswerk oorgedra. Die besit van boeke verhoog taalontwikkeling en bied oefening in leesvaardighede wat tot beter begrip lei.

En dit is op die ou end wat ons wil hê. Ons soek kinders wat lief is vir lees en wat goed kan lees. Dit is die boustene van hulle akademiese loopbane.

So, koop gerus daardie boek vir jou kleinding en skryf sy of haar naam daarin!