Gemeenskapsontwikkeling bly die beste oplossing vir maatskaplike kwessies

Christia Potgieter

Nasionale Maatskaplike werkersdag het gister op 15 Maart plaasgevind. Dit is ook veral in hierdie tyd wanneer die soeklig op die professie van maatskaplike werkdienste val. Daar word nou, meer as ooit tevore, baie druk op individue, gesinne en gemeenskappe se emosionele, finansiële en fisiese welstand geplaas en maatskaplike werkers speel ’n integrale rol om hoop uit wanhoop te skep. Die belangrike bydrae wat maatskaplike werkers op ’n daaglikse basis in die samelewing lewer, kan nooit ongesiens verbygaan nie. Dit is gewoonlik hiérdie professie wat eerste toetree om orde in chaos te skep.

Solidariteit Helpende Hand het onlangs ’n landswye gemeenskapsanalise van stapel gestuur en verstommende resultate is uit die meer as 15 000 respondente wat aan die studie deelgeneem het, opgelewer. Die volgende behoeftes het uitgestaan:      

  • Ongeveer sewe uit elke tien mense het ’n behoefte aan finansiële leiding.
  • Ongeveer ses uit elke tien mense het ’n behoefte om uit skuld te kom.
  • Ongeveer ses uit elke tien mense het is finansieel slegter af as drie jaar gelede.
  • Een uit elke twee mense beleef depressie, angs en eensaamheid in hulle gemeenskap.
  • Een uit elke twee mense ervaar huwelikskonflik.
  • Een uit elke vier mense beleef drankmisbruik in hulle gemeenskap.
  • Een uit elke vier mense beleef onbeplande swangerskap en egskeiding in hulle gemeenskap.
  • Een uit elke vier mense beleef geweldsmisdaad en boeliegedrag in hulle gemeenskap.
  • Een uit elke vyf mense kan met tye nie medikasie bekostig nie.

Solidariteit Helpende Hand se Maatskaplike werkdienste-afdeling  glo dat uitdagings soos hierbo genoem die beste deur gemeenskapsontwikkeling aangespreek word, aangesien almal binne ’n bepaalde gemeenskap oor menslike potensiaal en ego-kragte beskik. Die resultate wat deur bogenoemde studie bekom is, bepaal dus die tipe programme en projekte wat binne ’n gemeenskap noodsaaklik is en die span maatskaplike werkers van Solidariteit Helpende Hand is toegewyd en passievol om doelgerigte programme en projekte uit te rol om kwesbare kinders, gesinne, senior burgers en persone met gestremdhede daarmee te ondersteun en saam met hulle hul volle potensiaal te ontgin.