Gesinwees in ons gemeenskappe

Gert Erasmus (Solidariteit Helpende Hand Programontwikkeling: Geestelik) en  Chandré Oosthuizen (Maatskaplike werker: Ons Sentrums en Bemagtig-’n-kind)

Ons gesinne is die boustene van ons gemeenskappe. Dit is van kernbelang dat ons as gesinne aan één belangrike geloofsaak moet vashou, en dit is dat ons in die eerste plek in ’n verbondsverhouding met ons Verbondsgod staan deur ons Verbondsmiddelaar, Jesus Christus. Dit leer ons uit die hele Skrif, maar in besonder uit Josua 24.

T-aansluiting

In Josua 24 lees ons hoe Josua die volk Israel by Sigem bymekaarroep en die laaste keer voor sy dood vir hulle preek. Op daardie stadium is die land Kanaän reeds verower en tussen die 12 stamme verdeel. Josua herinner die volk aan die Here se genade en hoe Hy hulle in die verlede gelei het.  Op grond daarvan vra hy die volk om die Here opreg te dien sodat hulle nie sal huiwer of twyfel by die T-aansluitings van die lewe nie. 

Genade op genade

Josua bou sy toespraak tot by die geestelike platorand in vers 13-15 op herinneringe uit die geskiedenis.  In vers 13 wys hy hulle op die genade van die Here: “Ek het julle ’n land gegee wat julle nie bewerk het nie, stede wat julle nie gebou het nie, maar waar julle kon gaan woon; julle eet van wingerde en olyfboorde wat julle nie geplant het nie.” Die Here het deur sy genade vir hulle ‘n land gegee wat reeds opgebou was. Genade op genade! Seën op seën!

Gelowige keuses

Dit is hierdie genade wat hulle as volk prakties in hulle gemeenskappe moet uitleef: “Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien Hom met opregtheid en met trou.” (Josua 24:14) Deel van hierdie opregtheid en trou is om die verkeerde gode en sonde-onkruid uit hulle lewens, uit hulle gemeenskappe en uit hul huise te verwyder. Weereens is ons terug by keuses. Die heel belangrikste is om op grond van jou geloof te kies en dan in geloof aan jou keuse vas te hou.  As Verbondsgod eis Hy dit van ons. Hy wil hê dat ons ons spreekwoordelike naelstring met die sonde moet knip.

Begin skoonmaak

Net soos die volk Israel reg moes leef, so moet ons ook!  God se genade is nie goedkoop nie, en wat vir hulle gegeld het, is net so op ons ook van toepassing. Omdat ons vanuit Jesus Christus leef, moet sy genade ons lewe bepaal. Deur sy Woord en Gees reinig Hy ons harte; net so moet ons ons huise en ons gemeenskappe waarlik skoonmaak. Hoe doen ons dit? Waar begin ons? Josua bely in vers 15: “Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien.” Dit is waar ons moet begin, by ons familie, ons huisgesinne. Dit is die fondasie en boustene van ons gemeenskappe. Josua bely sy keuse voor die volk. As verbondskind kies hy sy Verbondsgod. Ons weet die Here het ons eerste gekies; Hy het ons eerste liefgehad (1 Joh. 4:19). Ons weet wat Josua gekies het … Wat kies jy? Kan jy óók sê en bely, in teenstelling met die wêreld: “Maar ek en my huis, ons sal die Here dien.”? 

’n Paar praktiese riglyne

 • Kommunikasie in die gesin is baie belangrik. 
 • Daar moet ’n samehorigheidsgevoel heers waar almal verstaan, gewaardeer en gerespekteer word. 
 • Spandeer kwaliteittyd saam.
 • Hanteer verskille in die gesin met diskresie en moenie persoonlik raak as julle argumenteer nie. Onderskei tussen die saak en persoon en argumenteer met ’n mooi gesindheid.
 • Vra om verskoning indien jy verkeerd opgetree het, en vergewe mekaar. 
 • Stry teen selfsug in die gesin.  Dit breek die onderlinge verhoudinge uitmekaar.
 • Daar kan persoonlike verskille wees; respekteer mekaar se persoonlikhede en menings.
 • Ondersteun mekaar en staan mekaar by. 
 • In vandag se gejaagde lewe spandeer ons nie meer tyd aan die etenstafel nie. Maak ’n afspraak om daagliks saam aan tafel te eet.
 • Hou saam huisgodsdiens en bid saam.
 • Indien jou werk met jou huisgesin se waardes inmeng, probeer beter beplan; doen doelgerig en prakties iets daaraan.  
 • Maak ’n punt daarvan om as gesin dinge saam te doen; gaan byvoorbeeld saam op uitstappies, braai, gesels, beplan vakansies en speel speletjies. 
 • Die huisgesin moet vir elke gesinslid ’n veilige hawe wees, ’n plek waar elkeen hom- of haarself kan wees.

Die lewensafrigter Magteld Arnold sê ons huise behoort ’n oefenveld te wees en nie ’n oorlogsveld nie. Dit is waar ons ons kinders vir die lewe moet voorberei; ons moet sorg dat hulle lewensfiks en gereed is vir die toekoms.

Is daar so iets soos ’n perfekte gesin? Néé.

Is daar so iets soos ’n gelukkige en gesonde gesin? Já. Streef daarna.

Indien julle nog nie ’n gelukkige, gesonde gesin is nie, werk daaraan. Moenie jou gesin met ander gesinne vergelyk nie. God het vir ons elkeen ’n unieke gesin gegee. Ons gesinne is die boustene van ons gemeenskappe. Help om jou gemeenskap te bou deur ’n gelukkige, gesonde huisgesin te bou as voorbeeld vir ander rondom jou.

Hannes Noëth, uitvoerende hoof van Solidariteit Helpende Hand, beskryf gesinwees as “… die hegste verbond wat daar kan wees; ’n verbond wat ouers aan mekaar en aan hulle kinders bind, en wat kinders aan mekaar en aan hulle ouers bind.”

Josua 24:15 se woorde moet nie net in ons harte lê nie, maar moet oor ons lippe vloei: Ek en my huisgesin, óns sál die Here dien. Moenie skaam wees om die Here orals en altyd te dien nie … ook met jou gesinwees.

Helpende Hand-groete