Gevaartekens flikker as regering sny aan basiese onderwys

Die Skoleondersteuningsentrum (SOS) is bekommerd dat die besluit om die begroting van basiese onderwys te sny, tot gevolg gaan hê dat kinders ongeskool gelaat gaan word. Dié besnoeiing sal ongetwyfeld ʼn negatiewe effek op klasgrootte en leerderprestasie hê.

 

Die planne van die minister van finansies om die mediumtermynbegroting vir die Departement van Basiese Onderwys met R7 miljard te besnoei, alhoewel die bevolkingsgetalle en behoefte aan skole en onderwysers bly groei, is ʼn aanduiding dat die land se kinders nie vir die regering belangrik is nie. Hul plan om minder skole te bou en minder in die onderrig van Wiskunde en Wetenskap te belê en eerder in hoëronderwys te belê, is sterk aanduidings hiervan en laat die gevaarligte flikker.

Volgens Hugo Vermeulen, hoof van die SOS sal die voorgenome planne  van die regering om begroting te sny geweldige druk op die skoolstelsel soos dit tans is plaas. “Die klasgroottes sal ongetwyfeld toeneem (dit is reeds te hoog), dit sal lei tot meer uitvalle van onderpresteerders, en ook skoolhoofde en onderwysers nóg meer moedeloos maak. Ek sal dus wil sien dat die minister van basiese onderwys nou na vore tree deur hierdie aanbevelings met alle mag te beveg, maar ook dat ministers Pandor en Motshekga nouer sal saamwerk ten einde hoop vir die land te skep.”

Daar moet juis meer hoërskoleopgerig en geïdentifiseer word wat spesifieke fokus op Wiskunde en Wetenskap plaas. Daar is reeds sulke skole soos Mbilwe Secondary en Thengwe Secondary in Limpopo, asook Hoërskool Ferdinand Postma in Noordwes. Hierdie skole presteer uitstekend en lewer ʼn puik eindproduk wat ʼn bydra tot die lewering van meer wetenskaplikes maak. By Mbilwe en Thengwe neem alle graad 10-12 leerlinge Wiskunde en Fisiese Wetenskap en dit word met groot sukses toegepas.

Werkswinkels, seminare en kongresse wat fokus op Wiskunde en Wetenskap indiensopleiding vir onderwysers moet juis uitgebrei en vermeerder word, ten einde beter en meer wetenskaplikes te lewer. Die regering moet die leiding neem om die privaatsektor te aktiveer en te mobiliseer deur daarin te belê.

“Is dit ANC-beleid om Suid-Afrikaanse kinders so ongeskool moontlik te laat? Dit lyk beslis so as ʼn mens na die jongste planne van die regering kyk,” het Vermeulen gesê.

Die SOS is ’n inisiatief van Solidariteit Helpende Hand gerig op versterking van Afrikaanse onderwys op alle fronte. Vakverenigings vir Wiskunde-, Afrikaans-, Rekeningkunde- en Grondslagfase-onderwysers bied professionele ondersteuning aan onderwysers. SOS fokus ook op kurrikulum ontwikkeling, leerderondersteuning, onderwys leierskap en aanwending van tegnologie in die klaskamer.

Navrae:           Hugo Vermeulen 012 644 4390 of [email protected].