Hannes Noëth gesêls #UitDieKantoor oor Helpende Hand se grootste uitdagings

Ernst Vorster- Adjunk-uitvoerende Hoof: Solidariteit Helpende Hand (links), Hannes Noëth – Uitvoerende Direkteur: Solidariteit Helpende Hand (middle) en Johan Nel – Adjunk-uitvoerende Hoof: Operasionele Dienste.

Mense vra my dikwels wat beleef ek as van ons grootste uitdagings by Helpende Hand. Daar is vir my veral twee sake wat uitstaan.

  1. Dié besef en dié wete dat ‘n mens nooit by alles en almal sal kan uitkom soos wat ‘n mens wil nie. ‘n Mens moet besef self gestruktureerde aanpak van armoede het beperkings. Jy kan net sovêr help as wat jou arms lank is. Meer kan ‘n mens nie doen nie. Die avontuur moet vir ons bly om planne te beraam om soveel moontlik te doen.
  2. Die tweede uitdaging wat ons in praktyk beleef is dat mense dikwels geld/gawes in die naam van Helpende Hand wil invorder maar geensins wil aanvaar dat die uitdeel daarvan binne ‘n struktuur en ‘n raamwerk moet gebeur nie. Die antwoord is eenvoudig, as jy ons logo en ons naam gebruik vir die invordering van gawes en middelle is dit vanselsprekend dat ons die uitdeel daarvan gaan beheer en bepaal. Dit is tog logies. Dit beskerm ons handelsmerk, bring geloofwaardigheid en beskerm wat ons doen. Makliker gesê, jy kan nie deel wees van die span as ons invorder, maar sonder die span wil verdeel nie. Daarom is geloofwaardigheid en beheer wel vir ons belangrik. Ons mag dit nie verander nie.

Vriendelike Groete

Hannes Noëth