Hoe lyk jou 4 hartkamers….?

Gert Erasmus

(Programontwikkeling: Geestelik, Helpende Hand)

Ons elkeen se harte het 4 hartskamers.  Elke hartkamer vorm deel van die groter eenheid van die volle hart.  Al 4 hartskamers moet in ritme wees en nie téén mekaar klop nie.  Jóú hart staan outomaties midde en binne in die akker (grond) waar jy in jou gemeenskap geplaas is. 

Nou is die vraag… hoe lyk jou 4 hartskamers?  Klop húlle saam of klop sommiges teen mekaar?

Ons elkeen staan geplant in die koninkryk van God.  Deel van ons voorbereiding om reg en gesond te kan leef en te kan “klop” is om seker te maak dat jóú hartklop se ritme reg is.  As jou hartritme nie reg klop nie, is die spreekwoordelike ‘grond’ binne in jou hart nie reg voorberei of oop geploeg nie. 

Wat is die verband tussen jou 4 hartskamers en die ‘bediening veld’ in ons gemeenskappe se ontwikkeling?

In die gelykenis van die Saaier (Matteus 13) lees ons hoedat die saad gesaai word en dat dít op 4 verskillende akkers (grond) val.  Dit is belangrik om te verstaan dat dit gaan oor die verskillende reaksies wat die 4 verskillende akkers (gronde) tot gevolg hetElkeen van daardie reaksies vorm deel van die 4-voudige akker (gronde) wat in élke mens se hart lê. 

Waarom is dít belangrik om te weet?  Die één hartkamer staan nie los van die ander nie. 

Die eerste saad het langs die pad geval (eerste hartkamer); die tweede saad het op rotsagtige plekke geval (tweede hartkamer); die derde saad het in die dorings geval (derde hartkamer) en die vierde saad het in die goeie grond geval (vierde hartkamer).    

Hoe lyk jou 4 hartkamers? 

Eerste hartkamer:  “langs die pad”

‘n Harde hartkamer wat nie geestelik voorberei en oop geploeg is nie; ‘n harde hart wat moeilik klop; ‘n hart wat koud en eenkant staan in ‘n gemeenskap wat nie die belangrikheid van gemeenskapsontwikkeling ter harte neem nie. 

Tweede hartkamer:  “op rotsagtige plekke” –

‘n Vurige warm hart aan die begin, maar die vuur brand vinnig uit; ‘n Hart wat vinnig afkoel en ophou klop; ‘n hart wat geen ware vastheid in die geloof het nie; ‘n hart wat nie waarlik gefokus is op gemeenskapsontwikkeling nie; vurig aan die begin, maar sodra daar teenstand kom word die vurige hart vir ons gemeenskappe uitgedoof.   

Derde hartkamer:  “in die dorings” –

‘n Swak hart wat ingestel is op wêreldse dinge; ‘n Swak hart wat nie in die geloof geklop kry nie, omdat sy hartkamer ingestel is “homself” i.p.v. om die koninkryk en die gemeenskap in die koninkryk van God raak te sien;  Die onkruid van hierdie wêreld wat so maklik in ons gemeenskappe kop uitsteek; ‘n hart wat nie in “ homself” inploeg en die onkruid uitploeg nie.

Vierde hartkamer:  “in die goeie grond”

‘n Hartkamer wat reg wíl klop; ‘n Hart wat nie ingestel is op hom-/haarself nie; ‘n Hart wat in sy gemeenskap die regte vore maak sodat die saad van God se Woord in die regte vore sal val; ‘n Hartkamer wat “oop” is om waarlik te leef en nie op ‘n afstand met gevoude arms staan nie; ‘n Hartkamer wat die regte keuses wil uitoefen deur op God te vertrou.

Hoe lyk die akker en grond van jou 4 hartskamers?  Watse ploegwerk het jy om te doen in die eerste 3 hartskamers? 

Nie nét één hartkamer vir ons gemeenskapsontwikkeling nie, néé! 

Al 4-hartkamers behoort aan God en Hy vra van ons om positief ingestel en gefokus wees in jou hart om Hom te dien wat jou in sý gemeenskap geplaas het.  

Leef al jou hartkamers prakties in jou gemeenskap uit!