Hoe lyk jou geestelike fondament?

Gert Erasmus

Ons staan vandag stil by die derde en laaste van ’n reeks kort artikels wat handel oor “ons plek”. Die plek waar ons woon, leef en werk is nie vir die Here onbelangrik nie. Jou roeping is meestal gekoppel aan jou plek. Daarom is dit belangrik om mooi te besin oor jou plek se fondament, jou geestelike fondament. 

Hoe lyk jou geestelike fondament voor die wêreld, voor jou vriende, jou familie en die belangrikste van alles, voor die Here? 

Geestelike spieël

In Matteus 7 (Lukas 6) vind ons ’n metafoor en beeld wat ons Here Jesus vir ons voorhou as ’n geestelike spieël om na te kyk. Dit is ’n vergelyking tussen twee persone, die verstandige en die dwase man. Die een man het sy huis op ’n rots gebou en die ander man op die sand. Hierdie twee beelde word as ’n vergelyking vir ons voorgehou sodat ons die twee verskillende fondamente sal raaksien. Hierdie beeld van die twee fondamente is direk van toepassing op ons geestelike lewe, ons geestelike fondament. 

Ons Here Jesus maak vir ons die vergelyking deur hierdie beeld sodat ons sal raaksien wat die uiteinde van ’n wankelbare, geestelik onvaste fondament en ’n stewige geloof fondament is. Hy maak dit nog praktieser deur te sê: “Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen …”  (vers 24) en … “… elkeen wat na hierdie woorde van My luister en dit nie doen nie …”(vers 26).  

Geestelike venster

Waarop wys Jesus vir ons? Hy laat ons deur die geestelike venster raaksien wat Hy vir ons deur die fondamente wil sê (teenoorgesteldes): Is jy ’n doener of ’n nie doener? Is jy ’n doener of net ’n prater? Op ’n positiewe noot, ons geestelike fondamente sê iets! Ons geestelike fondament verkondig iets! Ons geestelike fondamente bely iets!Daardie“iets”moet waarheid wees! Juis daarom kan ons fondamente nie aards gefokus wees nie, maar moet dit hemels gefokus wees! 

Ons het geen ander fondament as Christus nie. Dit leer Paulus ons in 1 Korintiërs 3 as hy sê: “Want niemand kan ’n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus.” 

Soek die dinge wat daarbo is en nie wat op die aarde is nie (Kol. 3:1). Wees hemels gefokus deur middel van God se Gees op die ware Fondament, Jesus Christus. Bou jou aardse huis op Hom, want Hy is die ware Rots. Wees ’n doener in die geloof en leef vanuit jou geestelike fondament. Dan sal jy standvastig wees in die geloof en nie soos ’n golf wat heen en weer gewaai word sonder fondament nie (Jak. 1:6).

Pasop vir die wankelbare sandkastele van hierdie wêreld en rig jou oë op die ware Rotsfondament, Jesus Christus. Leef vanuit jou geestelike fondament … en wees ’n doener!