Hoe meer ekstra wiskundeklasse jy kry, hoe swakker is jou punte!

SOS stel by Suid-Afrika se grootste Afrikaanse onderwyskongres ‘n verslag bekend wat daarop dui dat leerders se prestasie in die klaskamer self bepaal word en dat hul benadering tot Wiskunde korreleer met die mate van hul prestasie.

 

’n Onlangse studie deur Solidariteit Helpende Hand se Skole-ondersteuningsentrum (SOS) het bevind dat hoe meer ekstra klasse Graad 12-leerders per week bywoon, hoe swakker presteer hulle. Daar is ook bewyse dat hoe meer tyd die leerders aan huiswerk bestee, hoe laer is hulle punte.

 

Die studie is by nege Afrikaanse hoërskole in Pretoria gedoen en het 23 matriekwiskunde-onderwysers en meer as 1 200 matriekleerders ingesluit. Leerders in die studie moes aandui of hulle ekstra wiskundeklasse het, hoeveel ekstra klasse hulle per week het en wat hulle daarvoor betaal. Al betaal die groep gesamentlik ongeveer R750 000 per maand aan ekstra klasse, vaar hulle ook aansienlik swakker as die groep wat nie ekstra klasse neem nie.

 

Daar is verskeie ander bevindinge wat bewys dat dít wat in die wiskundeklaskamer gebeur en die kwaliteite van die opvoedkundige teenwoordig, bepalend is vir sukses in wiskunde. Nie net het die tyd wat ’n leerder aan huiswerk bestee nie ’n positiewe uitwerking op leerderprestasie nie, maar dit het inteendeel ’n klein negatiewe impak. “Die wiskunde wat in teenwoordigheid van ’n onderwyser gedoen word, bly die belangrikste. Dit is dáár waar die leerder dadelik hulp kan kry en dit is daar waar struikelblokke die beste uit die weg geruim word,” sê prof Gerrit Stols, departementshoof van Wiskunde-onderwys aan die Universiteit van Pretoria en medestigter van die Vereniging vir Afrikaanse Wiskunde-onderwysers (V.A.W.).

 

Die leerders en hul onderwysers het ook die 2016-Matriekrekordeksamen van die Gautengse Departement van Onderwys geskryf. Die onderwysers het ’n gemiddeld van 97,3% vir die twee vraestelle behaal, terwyl die leerders se gemiddeld 59,8% was.

 

“Hierdie leerders word onderrig deur ’n groep wiskunde-onderwysers van wêreldgehalte. Hulle vakkennis is bykans perfek en hulle is uiters ervare. Dis nie vir ons verrassend dat leerders wat tyd by hierdie spesialiste vervang met tyd by persone buite die skoolstelsel, nie noodwendig daarby baat nie,” sê dr Danie Brink, Uitvoerende Direkteur van Solidariteit Helpende Hand en medestigter van die V.A.W.

 

Die studie het ook bevind dat hoe meer ervare die wiskunde-onderwyser is, hoe beter vaar die leerders. “Vir die V.A.W. is dit ’n groot bron van kommer, aangesien die Afrikaanse onderwyserskorps ouer word. Ons móét planne bly maak om goeie jong onderwysers tot die wiskunde-onderwys toe te voeg,” se Ruan Kapp, tegnologiespesialis van die V.A.W.  Die V.A.W. het ’n studiefonds vir belowende skoolverlaters wat graag wiskunde-onderwysers wil word.

 

Die SOS-kongres vind plaas op 28 en 29 Junie in Pretoria en op 3 en 4 Julie in Kaapstad. Die kongres bied meer as 100 verskillende sessies aan vir lede van die V.A.W. en Die Genootskap vir Regte Afrikaanse Taalonderwysers (GeRAT). Sprekers tydens die Pretoria-kongres sluit Brand Pretorius, Chris Chameleon, dr Jeanette de Klerk Luttig en dr Dirk Hermann in. In Kaapstad sal die Wes-Kaapse Premier, mev Helen Zille, dr Jaco Deacon, dr Gillian Arendse, mnr Waldimar Pelser en mnr Flip Buys as sprekers optree.

Laai die SOS-navorsingsverslag 2016 Rekordeksamen Finaal af.