Hoe meer jy lees, hoe minder jou kans om tronk toe te gaan

Neil Gaiman, ʼn bekende Amerikaanse skrywer en spreker, het op ʼn keer New York besoek, waar hulle in die proses was om ʼn  tronk te bou. Die tronkbestuur moes ʼn formule vind om te bepaal hoeveel selle oor 15 jaar nodig gaan wees. Daar is op ʼn  eenvoudige formule besluit: Die aantal selle wat gebou moes word, is direk bepaal deur die aantal 10- en 11-jariges wat in daardie stadium nie kon lees nie.

 

‘n Onlangse nasionale studie in Amerika dui daarop dat 85% van alle gevangenes in tronke ongeletterd is. Volgens die webwerf Begin to Read  sal twee derdes van leerders wat nie teen graad vier kan lees nie, in die tronk opeindig. Statistiek deur die National Assessment of Adult Literacy (NAAL), toon ook dat gevangenes wat vrygelaat word, ʼn 70% kans het om weer in die tronk te beland indien hul geen hulp met hul leesvaardighede in die tronk ontvang het nie.

 

Gaiman is van mening dat geletterdheid nou die belangrikste vaardigheid in ons samelewing is. Lees en skryf vorm deel van ons alledaagse verpligtinge. Ons lewe in ’n informasie-belaaide samelewing waar daar daagliks van ʼn mens verwag word om ’n e-pos te stuur of skriftelike informasie te verwerk. Hoe gemaak as ‘’n mens nie oor die nodige leesvaardighede beskik nie? Neil is van mening dat laasgenoemde juis die rede is waarom soveel mense hulself tot misdaad wend en in tronke beland.

 

Verder beskou Neil Gaiman dit as die gemeenskap se plig om hul verbeelding te gebruik en ander aan te moedig om dieselfde te doen. Gaiman is van mening dat ons toekoms van lees, biblioteke en dagdroom afhang. Volgens Gaiman het biblioteke wat toemaak, dieselfde effek op ’n land as om inentingsprogramme te staak.

 

Om goeie leesgewoontes by jou kinders te kweek, kan moontlik die belangrikste belegging in hul toekoms wees! Spandeer tyd daaraan om hulle leesfiks te hou en konstant hul leesvaardighede te verbeter.