Maak ‘n verskil

Ons roeping is gemeenskapsontwikkeling.  Dit is wat ons wil doen, moet doen en ons mee besig hou.  Raak betrokke