Internskapprogram

Helpende Hand is ʼn organisasie sonder winsoogmerk wat ses betaalde internskappe in Kloofsig, Centurion, beskikbaar het. Die geskikte kandidate moet beskikbaar wees om vanaf 3 Julie tot 14 Julie 2017 aan ’n internskapprogram deel te neem. Verblyf word verskaf.

Kandidate sal in die sosiale sektor opleiding ontvang en ervaring opdoen, wat onder andere skakelwerk, projekbestuur en veldtogbeplanning insluit, met die fokus op armoedeverligting, -verbreking en -voorkoming.

Daar is ses internskapposisies beskikbaar:
•    Projekorganiseerder (2 internskappe beskikbaar)
•    Joernalis/Skakelbeampte/Sosiale media-beampte (2 internskappe beskikbaar)
•    Web-ontwikkelingsbeampte/Grafiese ontwerper
•    Bemarkingsbeampte/Videograaf

Aansoeke is oop vir senior studente in toepaslike studierigtings in hul derde of vierde akademiese studiejaar of soortgelyke vlakke (technikon/kollege). Helpende Hand is spesifiek op soek na studente in een van die bogenoemde studierigtings, maar studente met soortgelyke belangstellings of vaardighede kan ook aansoek doen.

Die volgende vaardighede word benodig:
•    Uitstekende kommunikasie- en organiseringsvaardighede
•    Goeie interpersoonlike en aanbiedingsvaardighede
•    Leierskapeienskappe, motiverings- en prioritiseringsvermoë
•    Vermoë om innoverend te kan dink
•    Goeie menseverhoudinge en vermoë om goed in ’n span te kan werk
•    Goeie rekenaarvaardighede

Belangstelling en ervaring in die sosiale sektor of met liefdadigheidsprojekte sal in jou guns stel.

Indien jy by dié profiel inpas, stuur asseblief jou CV asook die posisie waarvoor jy aansoek doen, voor of op 31 Mei 2017 per e-pos aan Lizelle Joubert by [email protected]

Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat jou aansoek onsuksesvol was.