Kommentaar op Jaco Strydom se artikel

Kommentaar op Jaco Strydom se artikel “Om jammer te voel, is net nie genoeg nie”

In 2015 het Solidariteit Helpende Hand die #geeREG veldtog van stapel gestuur wat die publiek aangeraai het om twee keer te dink voor hulle vir ’n bedelaar geld in die hand stop. Moet ons gee…? Definitief, maar met goeie oordeel en oordenking! As jy nie weet wat ’n bedelaar met jou geld doen nie – is dit onverantwoordelik.

Met die #geeREG veldtog het Helpende Hand kwalitatiewe navorsing gedoen oor die verband tussen blanke bedelaars en dwelmafhanklikheid. Die bevinding was dat 90% van hulle aan dwelms verslaaf is.

“Jaco Strydom se artikel slaan die spyker op die kop; mens moet meer doen as net jammer wees,” sê Isabel Faurie maatskaplike werker by Solidariteit Helpende Hand, “maar dit is belangrik dat wanneer jy mense ondersteun, jy moet onthou dat jy mede-verantwoordelik is vir wat hulle met jou geld doen. Gee dus verantwoordelik. “

Helpende Hand raai mense aan om nie vir mense wat bedel geld te gee nie, as gevolg van die volgende redes:

  1. Jou geld hou hul moontlike dwelm- of alkoholgewoontes in stand.
  2. Jy kan nie binne ’n paar oomblikke wat jy by die robot stop bepaal of die persoon dwelms of alkohol misbruik nie.
  3. Jou geld kan dus meer skade doen as wat jy besef.
  4. Die kompleksiteit van hul situasie is van so aard dat niks wat jy daar by die robot kan doen enigsins ’n verskil kan maak nie.
  5. Die geld wat jy gee verander niks aan hul omstandighede nie en kan dit eerder vererger.

“Dit is egter ons Christelike plig om uit te reik na hierdie mense, maar dit moet op ’n verantwoordelike wyse geskied anders sal die siklus nooit verbreek word nie.”

Ondersteun dus eerder legitieme organisasies wat die regte en professionele hulp aan afhanklikes bied.