Lesufi kry 14% vir sy fokus op onderwys, 100% vir eiewaan

Gauteng se LUR vir Onderwys, Panyasa Lesufi, is ’n ywerige twitteraar. Die Skoleondersteuningsentrum (SOS) van Solidariteit Helpende Hand het Lesufi se prestasie gemeet in die medium waarin hy gemaklik kommunikeer. Tien  brandende kwessies in onderwys is geïdentifiseer uit onlangse verslae oor Suid-Afrika se onderwysstandaard. 500 twiets is vanaf Lesufi se tydlyn getrek vanaf 26 Januarie 2018 – 28 Oktober 2017. Punte is toegeken vir elke twiet waarin hy na enige van die volgende belangrike sake verwys:

OnderwyskwessieTwiets / 500
Bou van skole

(15 van hierdie twiets handel oor dieselfde nuwe skoolgebou in Olievenhoutbosch. Meeste mense het kommentaar gelewer, omdat dit nie lyk soos ‘n R96m-skool nie.)

17
Plasing van kinders in skole

(Opmerkings hoofsaaklik oor hoe moeilik dit is om almal geplaas te kry)

25
Wetenskap laboratoriums, biblioteke  of tegnologie in skole1
Posvoorsiening2
Matriekuitslae9
Wiskundeslaagsyfer0
Verbetering van leesvaardigheid0
Optrede teen seksuele misbruik in skole              6
Tienerswangerskappe0
Bevordering van Afrikatale in skole

(Opmerkings handel hoofsaaklik oor Afrikaans en rassisme. Poste om Afrika-tale in laerskole te leer, is verlede week op kort kennis gekanselleer. Geen twiets daaroor nie.)

10

 

“In slegs 70 twiets uit 500 het mnr. Lesufi op sy amptelike LUR-twitter rekening in enigsins gereageer op belangrike onderwyskwessies. Dit besorg hom ’n skamele 14% vir onderwysbestuur! Meeste van mnr. Lesufi se twiets is “retweets” van mense wat hom prys en ophemel – hy kry100% vir eiewaan!” sê Melanie Buys, onderwysspesialis by SOS.

 

Daar is nie een twiet waarin Lesufi standpunt inneem en sê hoeveel skole gebou is, of gebou gaan word nie. Hy gee geen aanduiding hoe daar teen seksuele oortreders opgetree gaan word, of hoe die verdubbeling in tienerswangerskappe aangespreek sal word nie. Nie een twiet dui daarop dat hy kennis geneem het van die feit dat 78% van Suid-Afrika se graad vier-leerders nie met begrip kan lees nie, of dat 48% van 2017 se matrieks wiskunde gedruip het nie. Sy terugvoer is niksseggend en bestaan meesal uit woorde soos “Indeed” “so true”, of opmerkings teen Afrikaans of Afrikaanse skole.

 

Die SOS wil graag ’n objektiewe vorderingsverslag van onderwys in Gauteng sien,  met ’n naamlys van skole wat die afgelope drie jaar in Gauteng gebou is. Ons wil ook leerdergetalle van elke openbare skool sien, in vergelyking met die skool se kapasiteit.

 

“Die bepalende invloed van goeie leierskap op die gehalte van onderwys, is weereens bevestig deur die verslag van die IRR wat verlede week gepubliseer is. Dit mag nie ter wille van ideologiese en politieke doelwitte geïgnoreer word nie,” sê Hugo Vermeulen, SOS se uitvoerende hoof. “Lesufi is ’n opstoker en politikus sonder kennis of ’n hart vir onderwys. Hy hoort nie in die strategiese pos van LUR vir Onderwys nie!”

 

(Die SOS is ’n inisiatief van Solidariteit Helpende Hand gerig op versterking van Afrikaanse onderwys op alle fronte. Vakverenigings vir Wiskunde-, Afrikaans-, Rekeningkunde- en Grondslagfase-onderwysers bied professionele ondersteuning aan onderwysers. SOS fokus ook op kurrikulum ontwikkeling, leerderondersteuning, onderwysleierskap en aanwending van tegnologie in die klaskamer.  )