matriek2017

Die Skoleondersteuningsentrum (SOS) van Solidariteit Helpende Hand wens 2017 se matrieks hartlik geluk met hulle goeie uitslae. Matriekuitslae is ‘n barometer van die gesondheid van Suid-Afrika se onderwysstelsel en ’n belangrike aanduider van die onderwys standaard,  dus is die hoër slaagsyfer goeie nuus.

Afrikaanse skole het weereens baie goed presteer. Verskeie Afrikaanse skole het 100% slaagsyfer behaal en die res kom baie naby daaraan, met slaagsyfers vêr bo die nasionale gemiddeld van 75%.

’n Wedloop word nie net by die wenpaal beslis nie, maar deur elke tree vanaf die wegspring beïnvloed. Net so word matriekresultate nie net tydens die matriekjaar bepaal nie. Die grondslag vir leerders se sukses word reeds vanaf die eerste skooljare gelê en deur die jare met volgehoue insette van onderwysers, skoolleiers, ouers, en natuurlik harde werk en dissipline van leerders gebou.  Die gesonde leerkultuur in meeste Afrikaanse skole maak volhoubare goeie prestasie moontlik, ten spyte van uitdagende politieke en ekonomiese omstandighede. Die SOS se gelukwense gaan dus nie net aan matrieks nie, maar ook aan hul toegewyde ouers, onderwysers en skoolbestuur.

Om die verslag te ontvang, vul u besonderhede in en laai dan die dokument gratis af.