“Moedeloosheid-sindroom” – Uit die dagboek van ‘n maatskaplike werker

-Deur: Tanya Rossouw – maatskaplike werker

As ons so om ons kyk, lees en luister….

Mense blyk deesdae oor die algemeen negatief, pessimisties, getraumatiseerd en wanhopig te wees.  Baie voel verdwaal, gepaardgaande met diep persoonlike onsekerhede en gevoelens van hartseer, pyn en totale mislukking. Daar is velerlei redes daarvoor maar ons gaan nie nou daaroor gesels nie.

Wat wel belangrik is, is dat hierdie “toestand” in geloofs- en toekomsvertroue omskep moet word. Ugh, groot woorde…

Maar hoe leer ʼn mens om te oorleef as jou hele leefwêreld in duie gestort het en al wat jy wil uitskree is:  “HELP MY, EK VOEL SO UITGERAFEL!”

Is bogenoemde uitroep ook jou uitroep?

Die enigste manier waarop hierdie uitrafel gestop kan word, is as jy holisties bedien word – liggaam, siel en gees.  Jy kan nie een van jou drie dele afskeep en verwag dat jou skaal waterpas gaan hang nie.  God Almagtig het jou geskep en jy kan nie die “basiese beginsels in die handleiding vir die gesonde werking van die mens” omseil of aanpas en dan verwag dat jy GOUD gaan wen in hierdie wedloop van die lewe op aarde nie.

Weet jy dat God al die antwoorde het, maak nie saak wat die situasie is nie?  En weet jy dat die Bybel jou heeltemal verras met soveel kennis en raad mits jy dit oopslaan en bietjie tyd in die blaaie verwyl?  Wat ook wonderlik is, is dat Ons Vader vir ons die Heilige Gees gegee het wat graag saam met jou tyd wil spandeer – as jy Hom nooi.  So ʼn “Gentleman” en meer as gewillig om te help…

Die lewe is vol probleme wat ons uitdaag om oplossings te vind. Sommige van die probleme is minder uitdagend, maar sommige domineer ons lewe.  In moeilike tye is dit van groot hulp en waarde om met ʼn toegeruste persoon te kan praat en advies te ontvang. Jy het egter ook ʼn rol om te speel – jy moet PRAAT anders gaan niemand weet nie.

Dis nie nodig om met ALMAL te praat nie.  Besluit of jy net lus is om ʼn bietjie te kla en te huil en niks meer nie, of besluit dat jy gaan práát – en alles sê wat jy moet – sodat daar ʼn oplossing kan kom.  Jy is nooit regtig alleen nie.  As jy vir die Here vra om iemand oor jou pad te bring wat jou stukke kan help optel, sal Hy help.  Hy is nog altyd die Een wat getrou is.

Mens voel ook beter as jy opstaan en opdaag!  Was jou skitterblink en trek vars aan.  Wees goed vir jou lyf.  Jy kry werklik net één in hierdie leeftyd. Pas jou lyf op na die beste van jou vermoë.  Sit ʼn bietjie lippe aan dames en tel op jou kop. Kam jou hare en lyk oor. Kyk elke dag in die spieël en sê hardop vir jouself: “GOD HET MY LIEF.”  Ek belowe jou jy gaan dit aan die begin nie hardop kan sê nie.  Want jy glo dit nie.  Maar soos wat jy die uitdaging aanvaar en dit elke dag herhaal, kom dit makliker en harder uit.  En jou ore hoor dit en naderhand kan jy dit uitroep!  Dis wonderwoorde daardie en verrig wonderwerke omdat dit die reine waarheid is – daar rus voorwaar ʼn salwing daarop.  En wat jy glo, beïnvloed beslis jou optrede elke dag. Toe man, ek daag jou uit!

En laastens wil ek net noem dat jy jouself gerus daaraan kan herinner om ʼn bietjie meer dankbaar te wees.  So, voordat daardie onvergenoegdheid oor jou lippe rol – byt jou tong – en nadat jy “EINA!” geskree het, sê: “DANKIE HERE!”