My graadeen sukkel met wiskunde, hoe nou?

Niemand twyfel meer dat daar ʼn krisis is met Suid-Afrikaanse leerders se swak prestasie in wiskunde nie. Daar is egter baie wat ouers van vroeg af kan doen om seker te maak dat hulle kinders die mas opkom. Solidariteit Helpende Hand se Skoleondersteuningsentrum (SOS) het die volgende wenke vir ouers met kinders in die lae laerskoolgrade.

Volgens ʼn studie wat in 2008 gedoen is, is bepaal dat Graad 3-leerders ’n gemiddeld van 36% vir geletterdheid en 35% vir gesyferdheid behaal. Dit is dus duidelik dat probleme met wiskunde reeds op ʼn vroeë ouderdom manifesteer.

Volgens Hugo Vermeulen, Hoof van die Skoleondersteuningsenturm, is ouers soms huiwerig om hulle kinders te help omdat hulle nie selfvertroue in hulle eie wiskundigevaardighede het nie. “Die belangrikste is om dit pret te maak vir jou kind. Wanneer kinders wiskunde buite die klaskamer met pret assosieer, sal hulle in die klaskamer ook ʼn positiewe ervaring van die vak hê.”

Hier is ʼn paar speletjies wat jy kan oorweeg:

Tel voort

Die “Tel voort”-speletjie is bedoel om kinders te leer dat hulle met somme by die grootste getal moet begin as hulle bytel. ʼn Kind kan byvoorbeeld gevra word om 4 + 2 uit te werk. Hy/sy moet dan vier vingers van die een hand ophou en dan twee van die ander hand. Die kind moet dan tot by vier tel en dan tot by ses.

Tel terug

Een van die belangrikste syfervaardighede is om wiskunde-feite vinnig en akkuraat te onthou. Die eenvoudige feit dat die een syfer na die ander kom, is ʼn belangrike faktor in die sukses van die kind. Laat jou kind tot by tien tel en dan weer vanaf tien tot by nul.

Kaartespel

Laat jou kind gewone speelkaarte uitdeel aan ʼn klompie “spelers”. Die herhaling leer kinders hoe om akkuraat te tel sonder om hulle vingers of papier te gebruik.

Die dobbelsteen

Gooi ʼn dobbelsteen en laat jou kind tel waarop hy geval het. Jy kan later twee dobbelstene gebruik as dit te maklik raak om tot by ses te tel.

Wegsteek

Gebruik ʼn bekende aantal muntstukke en hou dan ʼn paar in jou hand versteek en plaas die ander muntstukke op die tafel. Jou kind moet dan tel hoeveel hy sien en hoeveel jy in jou hand weggesteek het.

Raai-raai

Skryf ʼn getal tussen 1 en 100 op ʼn papier en steek dit weg. Jou kind moet raai wat die getal is. Wanneer hy ʼn getal raai moet jy hom lei met die woorde “meer” of “minder”.

Bingo

Skryf getalle 1-12 op ʼn stuk papier, een vir jou en een vir jou kind. Maak beurte om die dobbelstene te gooi en trek ʼn kruis oor die getal waarop die dobbelstene val. Die eerste een wat al 12 doodgetrek het, wen. Dit leer jou kind hoe om tot by 12 te tel en ook hoe om syfers te herken.

Die SOS is ’n inisiatief van Solidariteit Helpende Hand gerig op versterking van Afrikaanse onderwys op alle fronte. Vakverenigings vir Wiskunde-, Afrikaans-, Rekeningkunde- en Grondslagfase-onderwysers bied professionele ondersteuning aan onderwysers. SOS fokus ook op kurrikulum ontwikkeling, leerderondersteuning, onderwysleierskap en aanwending van tegnologie in die klaskamer.