Bepalings en voorwaardes

 1. Finaliste sal slegs oorweeg word indien die skakel volledig ingevul word.
 2. Die genomineerde moet geregistreer wees by die Raad van Maatskaplike Diensberoepe.
 3. Die getal nominasies per persoon is ook onbeperk.
 4. Geen persone onder 18 jaar mag aan die kompetisie deelneem nie.
 5. Die nomineerder is verantwoordelik vir die korrektheid en suksesvolle registrasie van die genomineerde.
 6. Deelname aan die kompetisie impliseer aanvaarding van alle bepalings, reëls en voorwaardes.
 7. Geen personeel van Solidariteit Helpende Hand of Solidariteit mag vir die toekenning genomineer word nie.
 8. Die wenners sal deur ʼn paneel gekies word. Beslissings is finaal.
 9. Geen laat inskrywings sal aanvaar word nie.
 10. Die wenners stem in om hul samewerking te gee en aan al Solidariteit Helpende Hand en Solidariteit se openbare of mediageleenthede deel te neem wat met die kompetisie verband hou. Genomineerdes stem ook in dat hul besonderhede op Solidariteit Helpende Hand en Solidariteit se webwerwe mag verskyn.
 11. Alle inskrywings word die eiendom van Solidariteit Helpende Hand en Solidariteit maar die inligting sal vertroulik hanteer word en slegs vir Solidariteit HH se gebruik wees.
 12. Deelname aan hierdie toekenning veronderstel toestemming van die nomineerder en genomineerde om deur Solidariteit Helpende Hand en Solidariteit gekontak te word.
 13. Solidariteit Helpende Hand en sy vennote is nie aanspreeklik vir enige tegniese fout wat daartoe kan lei dat ’n inskrywing nie suksesvol ingedien word nie en aanvaar geen verantwoordelikheid vir inskrywings wat onafgelewer is, verlore raak of vertraag word nie. Bewys van stuur is nie bewys van ontvangs nie. ʼn Inskrywer moet self ontvangs van sy/haar inskrywing bevestig.