Nuusbrief: Anneriké Claassen – Die voorreg van blink vooruitsigte

Annerike_Claassen

Solidariteit Helpende Hand se Afrikaanse Beursinstituut het die afgelope jaar weereens talle studente gehelp om hul toekomsdrome te verwesenlik. Hier volg Anneriké Claassen se ervaring:

Ons lewe in ʼn land waar nie almal se drome om te studeer vir die beroep wat waarlik hul passie is, bewaarheid kan word nie. Om te kan studeer met die oog op ʼn beroep, is dus nie vanselfsprekend nie – dit is ʼn groot voorreg! Ek kan met dankbaarheid sê dat ek een van die min bevoorregte jongmense is wat besig is om my passie uit te leef.

Ek is ʼn 21-jarige regstudent aan die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus. Dit is my finale jaar en dus sal ek my LLBgraad teen die einde van die jaar voltooi. Gedurende my studies het ek vele prestasies behaal en ervarings opgedoen wat ek nooit sal vergeet nie. My akademiese prestasies is beslis my grootste trots. Tydens my skoolloopbaan het ek akademies ook uitstekend presteer en ek was doelgerig om dit met my tersiêre studies voort te sit. Ek het egter geweet dat dit ʼn ander omgewing as skool en meer kompeterend is.

Na my eerste studiejaar het ek onderskeidings vir al my modules behaal. My stoutste verwagtinge is oortref toe ek tydens die Prestigefunksie aangewys is as algehele topstudent vir die eerste studiejaar in die Regsfakulteit, asook as die wenner van die vaktrofee vir Kontemporêre Geskiedenis van die Suid-Afrikaanse Reg (Romeinse Reg). In my tweede jaar het ek weer onderskeidings vir alle modules behaal. Ek is weer as top LLBstudent aangewys asook as algehele toppresteerder vir die tweede studiejaar in die Regsfakulteit. Ek het die vaktrofees ontvang vir uitnemende prestasie in Strafreg, Strafprosesreg, Arbeidsreg en Staatsreg. Die derde jaar was sover die uitdagendste, maar met harde werk en deursettingsvermoë het ek weer al my modules met onderskeidings geslaag. Tot dusver slaag ek my graad cum laude.

Ander aspekte van my studentelewe het leierskapseienskappe in my ontwikkel. Ek is byvoorbeeld op die Studenteregsvereniging van Potchefstroom aan die Noordwes-Universiteit met verantwoordelikheid vir die akademiese portefeulje verkies. Dit het al die reëlings vir verskeie interessante geleenthede behels, onder andere twee besoeke aan die Konstitusionele Hof. Die Studenteregsvereniging hoor ook akademiese klagtes van studente aan en probeer dit in samewerking met die dosente en professore oplos. Hierdie aanstelling het my sterk laat ontwikkel deurdat dit ʼn groot verantwoordelikheid op my geplaas het; ek het nie net die Fakulteit verteenwoordig nie maar ook die Universiteit. Verder neem ek soms deel aan netbaltoernooie want om fiks te bly is ook belangrik en dra by tot sukses op ander gebiede.

Ek het hierdie prestasies vir seker nie op eie houtjie behaal nie. Die ondersteuning van my wonderlike ouers, vriende en familie het my beslis deurgedra en gemotiveer. My grootste dank gaan aan die Here wat my met dié talente geseën het. Hoewel ek geen tekort aan ondersteuning en inspirasie het nie, kom my opleiding tog teen ʼn stewige prys. My ouers doen alles in hul vermoë sodat ek kan studeer om sodoende ʼn goeie toekoms vir myself te verseker, maar vanweë die kommerwekkende ekonomiese omstandighede waarin die meeste Suid-Afrikaanse gesinne verkeer, kon my ouers dit nie alleen doen nie.

Ek het vir talle beurse aansoek gedoen en onderhoude bygewoon, maar elke keer was dit ʼn teleurstelling. Dit breek ʼn student se hart om te weet jy werk jou hele lewe lank ontsettend hard met die oog op finansiële steun vir tersiêre onderrig. Jy weet jy verdien beslis die hulp, maar sekere voorkeure word gestel vir die toekenning van die finansiële hulp. Solidariteit Helpende Hand was uiteindelik ʼn lig in die donker toe hulle my in kennis stel dat die beurslening toegestaan is! Ek en my ouers is opreg dankbaar vir hul bystand in die verwesenliking van my droom om ʼn suksesvolle prokureur te wees.

Ek het ʼn passie vir die lewe en ook ʼn passie vir die reg. My studies is vir my ʼn plesier en ek sien baie uit na die toekoms. Ek wil baie graag ʼn meestersgraad in boedelbereddering (LLM) verwerf; vanweë die finansies sal dit egter deur deeltydse studie moet geskied. My grootste onmiddellike behoefte is die geleentheid om by ʼn goeie regsfirma aan te sluit waar ek my leerkontrak na die beste van my vermoë kan uitdien.

Aansoeke vir rentevrye studielenings vir 2014 het reeds gesluit. Aansoeke vir 2015 sal op 1 Mei 2014 weer open.

Kontak Melani Gerber by [email protected] of telefonies by 012 644 4428, vir enige navrae oor die Afrikaanse Beursinstituut. Besoek die webwerf by www.helpendehand.co.za.