Om goed te doen, is goed vir jou

’n Studie onder vrywilligers wys presies watter motieweagter onselfsugtige dade skuil

Solidariteit Helpende Hand se projekte tydens 2016 was nie net goed vir gemeenskappe nie, maar ook vir die persoon wat die projek bedryf. Hierdie teorie is weereens bewys nadat Helpende Hand se vrywilligers in ’n opname hulle motiverings neergepen het.

In 2016 het Helpende Hand se 165 takke 1 303 takprojekte en 330 streekprojekte ten bedrae van R8  227 684 aangepak. En toe die meer as 2 000 vrywilligers gevra is hoekom hulle by Helpende Hand betrokke is, het 60% aangedui dat hulle ’n verskil in hulle gemeenskappe wil maak.

Nie net baat die samelewing by die projekte nie, maar vir 80% van die vrywilligers is dit ’n bron van vreugde om ander te help. Verder het hulle aangedui dat dit betekenis aan hulle lewens gee en ook dat dit help om hulle te laat ontspan.

Volgens René du Preez, projekorganiseerder vir Helpende Hand, is daar nog redes waarom betrokkenheid by liefdadigheid goed is vir individue. “Vir vrywilligers is dit ook ’n goeie geleentheid om hulle netwerke op te bou aangesien 66% van vrywilligers aangedui het dat hulle tak ’n netwerk van organisasies het wat hulle kan bystaan en ondersteun,” sê Du Preez.

Buiten die projekte wat deur takke aangepak is, het Helpende Hand ook nasionale projekte geloods wat vir 4 600 graadeens ’n skooltassie met skryfbehoeftes in voorsien het en daagliks vir 4 420 kleuters ’n warm bord kos verskaf. Verder is R750 000 bestee om 3 697 meisies in die skool te hou deur hulle van die nodige sanitêre ware te voorsien.

“Dankbaarheid lê sentraal tot vrywilligers se motiewe,” sê Du Preez. “Toe ons vrywilligers vra wat hulle meer wil hê van Helpende Hand, het die meeste bloot hulle dankbaarheid betuig. Hulle doen goeie werke, want hulle is dankbaar vir wat hulle het en ons as organisasie wil daardie tradisie voortsit.”

Om sy dankbaarheid te betoon, wil Helpende Hand vanjaar vier projekte in die samelewing met ’n finansiële inspuiting van R10 000 ondersteun.

Die eerste van hierdie projekte is die Kideo’s Kleuterskool in Daspoort se Kerspartytjie. Hierdie kleuterskool het baie behoeftige kleuters wat baie min die geleentheid kry om ’n partytjie te hou. Daarom hou Helpende Hand op 6 Desember 2016 vir die kinders ’n spesiale Kerspartytjie. Meyer le Roux van Buffelsfontein Baard-olie gaan as Baardvader optree en geskenke aan die kinders uitdeel.

Volgens Barbera Fouché, een van die onderwyseresse by die skool, was die kinders reeds dae voor die tyd opgewonde oor die partytjie. “Dit beteken baie vir die kinders om so bederf te word. Dit is iets anders waaraan hulle glad nie gewoond is nie,” sê Fouché.