Navorsing

  • Gemeenskapstudiefonds Verslag 2020

    Solidariteit Helpende Hand (voortaan verwys na as Helpende Hand) is ’n welsynsorganisasie geskoei op die beginsels van die Helpmekaar-beweging van 1949. Ons fokus daarop om ʼn antwoord te vind op die Afrikaner-armoedekrisis. Ons doen dit deur ons mense se armoede deur middel van verskeie projekte te verlig, te voorkom en te verbreek.

  • Studiefondssentrum Verslag 2020

    Een van Helpende Hand se grootste fokusareas is die opleiding van ons kinders en jongmense om daardeur te keer dat hulle in die kringloop van armoede beland. Solidariteit Helpende Hand se Studiefondssentrum (verder verwys na SFS) is in 2009 gestig as platform vir donateurs om behoeftige studente te help om deur middel van rentevrye studielenings te kan studeer. Tot op hede is daar byna 7 000 studente met ʼn totaal van R203 miljoen gehelp, waarvan meer as 2 000 studente reeds hulle studie voltooi het.

Gemeenskapstudiefonds_2020
Studiefondsnavorsing_2020 2