sos

SOS

Die Skoleondersteuningsentrum (SOS) is ’n inisiatief van Solidariteit Helpende Hand gerig op versterking van Afrikaanse onderwys op alle fronte. Vakverenigings vir Wiskunde-, Afrikaans-, Rekeningkunde- en Grondslagfase-onderwysers bied professionele ondersteuning aan onderwysers. SOS fokus ook op kurrikulum ontwikkeling, leerderondersteuning, onderwysleierskap en aanwending van tegnologie in die klaskamer.

agv

AGV

Die Afrikaanse Grondslagfase Vereniging (AGV) is in 2017 deur die SOS op die been gebring. Die doel van hierdie vereniging is om onderwysers wat betrokke is by grondslagfase-onderrig van Gr RR tot Gr3 te versterk tydens hierdie kritiese fase van kinders se ontwikkeling. Gelukkige, goed toegeruste onderwysers se entoesiasme aansteeklik en syfer dit ongetwyfeld deur na die leerlinge.

skeppingsleer

Skeppingsleer

Die SOS ontwikkel tans verrykende materiaal wat as alternatief tot ateïstiese evolusieleer aan onderwysers aangebied gaan word. Video’s, apps en ander bronne van hoogstaande gehalte en wat ’n Christelike inslag het, sal tot onderwysers se beskikking gestel word sodat hulle met min moeite alternatiewe aan Christen-leerlinge kan bied in gevalle waar evolusie in die kurrikulum as enigste moontlikheid aangebied word.

vaw

VAW

Solidariteit Helpende Hand glo dat opleiding die magtigste wapen teen armoede is. Daarom is die Vereniging vir Afrikaanse Wiskunde-onderwysers (VAW) gestig om onderwysers te bemagtig. Die VAW is die enigste Afrikaanse beroepsvereniging vir wiskunde-onderwysers. Kortkursusse, eendagkursusse en twee driedagkongresse is deel van die dienste wat die VAW bied.

wolkskool

Wolkskool

Die Wolkskool is ’n aanlyn platform wat aan Helpende Hand-ondersteuners toegang gee tot opvoedkundige video’s gee wat 24-uur per dag beskikbaar is. Die video’s, wat deur van die land se beste onderwysers saamgestel is, maak gebruik van die nuutste tegnologie en is beskikbaar op die Wolkskool enige tyd van die dag. Daar is ook ʼn spesiale aanlynwinkel waar werkkaarte, vraestelle met memorandums verkoop word.

loopbaan

Loopbaan

Die Helpende Hand Loopbaan-app en webblad is deur bedryfskundiges ontwikkel om vir jou ʼn aanduiding van jou belangstellings en vaardighede te gee. Dié app beskryf die verskillende akademiese en tegniese vakke wat jy in Graad 9 kan neem en watter moontlike beroepe jy kan volg met jou kombinasie van vakke. Jy kan gaan kyk wat die slaagvereistes na Graad 12 is, om met jou graad of diploma-studies voort te gaan.

die markplein

GeRAT

Die Genootskap vir Regte Afrikaanse Taalonderwysers (GeRAT) is daarop gemik om deur middel van verskeie vak- en tegnologiese hulpmiddels die nodige steun aan Afrikaanse onderwysers te bied. Hierdie professionele beroepsorganisasie sien om na die belange van onderwysers wat Afrikaans as huistaal aanbied. Onderwysers sal nou letterlik “gerat” wees vir talle van die grootste uitdagings wat hulle in die klaskamer ervaar.

gerat

Die Markplein

Die Markplein is ’n Afrikaanse webblad waar onderwysers, ouers en leerlinge produkte soos eksamenvraestelle met memorandums, toetse, werk- en breinkaarte aanlyn kan koop en verkoop. Hoewel die eerste produkte fokus op Afrikaans Huistaal en Wiskunde , is die beplanning dat Die Markplein binnekort produkte van alle skoolvakke sal bevat. Die eerste vakke wat beplan word is Rekeningkunde en Wetenskap.