Skoleondersteuningsentrum

Die Skoleondersteuningsentrum (SOS) is ’n inisiatief van Solidariteit Helpende Hand wat gaan toesien dat Afrikaanse skole onderrig van wêreldgehalte kan bied en nog vir jare gaan voortbestaan.

Die SOS bied professionele ontwikkeling vir onderwysers en vaardighede vir skoliere in vakke soos Wiskunde en Afrikaans.

Die organisasie het die noodsaaklikheid van gehalte-onderwys in enige samelewing besef en ook die enorme invloed wat onderwysers op leerlinge en hul uiteindelike sukses het. Boonop is gelukkige, goed toegeruste onderwysers se entoesiasme aansteeklik en syfer dit ongetwyfeld deur na die leerlinge. Juis daarom is twee professionele beroepsorganisasies gestig wat spesifiek omsien na die belange van onderwysers wat Afrikaans as huistaal en Wiskunde aanbied.

Die Vereniging vir Afrikaanse Wiskundeonderwysers (V. A.W.) is die enigste beroepsvereniging vir alle wiskundeonderwysers in Suid-Afrika. Hulle bied beroepsondersteuning aan Afrikaanse wiskundeonderwysers of enige persoon met ’n belang in wiskunde. Dit is in die vorm van driedag-wiskundekongresse, eendag-wiskundekursusse asook korter middagseminare.

Die Genootskap vir Regte Afrikaanse Taalonderwysers (GeRAT) is het ten doel om deur middel van onder meer vakgerigte seminare en die samestelling van verskeie vak- en tegnologiese hulpmiddels die nodige steun aan Afrikaanse onderwysers te bied.

By hierdie verenigings se kongresse, kursusse en seminare word daar klem gelê op die holistiese professionele ontwikkeling van Afrikaans- en Wiskundeonderwysers. Die opleiding behels onder andere opleiding in tegnologie asook vakinhoud om sodoende onderwysers met die nuutste onderrigmetodes te bemagtig. By die middagseminare word kundiges genader en word gedagtes uitgeruil oor gehalte-onderrig in Afrikaans.