SKOOLTASSIE-NOMINASIE

HUIDIGE GRAAD R-LEERDERS (Word deur Graad R-hoofde voltooi)

Nominasies sluit: 14 Oktober 2020

Nominasies sluit die volgende in:

  • Voltooiing van die aanlyn-nominasievorm
  • Aanheg van vrywaringsvorms

Solidariteit Helpende Hand se nasionale Skooltassie-projek sit sedert 2007 ’n tassie, met die nodige skryfbehoeftes, in ’n behoeftige graadeentjie se hand. So verseker ons ʼn gelyke wegspringkans vir al ons kinders. Helpende Hand wil graag weereens die behoefte aanspreek.

Ons besef egter dat dit ʼn uitdaging is om die behoefte in September al te identifiseer veral voor die aanvang van die nuwe skooljaar en juis daarom die volgende riglyne:

Ons stel voor dat die volgende maatstaf vir die identifisering van behoeftige graad R’e  gebruik word:

  1. Graad R leerders wie se ouers nie op ’n gereëlde basis skoolgelde betaal nie;
  2. Graad R leerders wat deur ’n maatskaplike werker as behoeftig geïdentifiseer is;
  3. Graad R leerders wat deel van die skool se voedingskema-projek is.
  4. Graad R leerder wat deur ‘’n Helpende Hand-verteenwoordiger of -vennoot (kerke en organisasies in die gemeenskap) as behoeftig geïdentifiseer is.

Aansoeke is gesluit.

Neem asb. kennis dat Solidariteit Helpende Hand gaan poog om sovêr moontlik aan die behoeftes van die genomineerde leerders te voorsien. Dit is ongelukkig nie altyd ʼn gegewe dat al die genomineerde leerders gehelp sal kan word nie.