Solidariteit Helpende Hand ondersoek die nuwe minister van maatskaplike ontwikkeling

Na agt jaar van kontroversie is Suid-Afrikaners huiwerig om ’n nuwe minister van maatskaplike ontwikkeling te vertrou. Daarom het Solidariteit Helpende Hand dit goedgedink om verslag te lewer oor Minister Susan Shabangu se agtergrond.

Minister Shabangu is bekend daarvoor dat sy dikwels teen die ANC en gewese-president Zuma se wil opgetree het. Sy was ook nie bang daarvoor om Zuma op verskeie geleenthede in die media uit te daag nie.

Shabangu het nie gewese-president Zuma se sieninge oor nasionalisme gedeel nie en volgens haar sal sy dit ‘solank as wat sy leef’ nie toelaat nie. Sy is van mening Zuma hierdie ideologie nie genoeg deurdink het om uitvoerbaar te wees nie.

Haar sieninge oor vaardigheidsontwikkeling in die landbousektor is indrukwekkend. Sy is van mening dat gepaste vaardighede in ‘n land ontwikkel moet word alvorens ‘n strategie suksesvol sal wees. Verder lig sy haar bekommernisse oor die kwessie uit, deur by te voeg dat as ons land se vaardighede nie ontwikkel word nie, buitelandse investeerders hul eie vaardighede na Suid-Afrika sal bring.

Minister Shabangu het al in die spervuur gekom as gevolg van beskuldigings dat sy nie genoegsame empatie vir slagoffers van verkragting, mishandeling of moord getoon het gedurende haar tydperk as Minister van Vroue nie.

Ander kontroversie sluit ook ’n geval in waar ‘n klagte oor crimen injuria en onbetaamlike ontbloting in die publiek oor haar op 13 Februarie 2004 verskyn het.

Helpende Hand is egter optimisties oor die kans op vernuwing waarin die land se burgers hulle volle potensiaal kan bereik. In ‘n onderhoud in die ‘Women in Business Summit 2015’ beskryf Shabangu haar visie vir Suid-Afrika: ‘’n regverdige, nie-rassistiese, nie-seksistiese en vooruitstrewende gemeenskap, waar almal se potensiaal as gelyk beskou word.”

Agtergrond oor Susan Shabangu:

  • Shabangu is gebore op 28 Februarie 1956.
  • Sy het ‘n groot bydrae gelewer in ontwikkeling van die Federasie van Suid-Afrikaanse Vroue (Federation of South African Women (FEDSAW)) in 1978, waar sy ook die Assistent-Sekretaresse van die Federasie vir Transvaalse Vroue (FEDTRAW) geword het.
  • In 1981 was sy ‘n lid van die Anti-Republiek Veldtog waar sy ook op die komitee gedien het as ‘n aktiewe lid van die ‘Laat Mandela Vry Veldtog’.
  • Vanaf 1984 tot 1985 was sy ‘n verteenwoordiger van die Transport en Algemene Werkersunie (TGWU or T&G).
  • Dit is duidelik dat sy nog altyd ‘n passie en verteenwoordiger vir vroueregte was. Sy was ook ‘n lid van COSATO se Nasionale Sub-komitee vir Vroue.
  • Shabangu was ook ‘n adviseur vir die September Kommissie waar sy verantwoordelik was vir unies.
  • Vanaf 1995 tot 1996 dien sy op die ANC Oos-Rand en PCO Bestuurskomitee.
  • In 1996 tot 2004 is sy verkies as Adjunk Minister van Minerale en Energie.
  • Vanaf 2004 tot 2009 was sy Minister van Veiligheid en Sekuriteit. Gedurende hierdie tydperk dien sy ook op die Nasionale Arbeids en Ekonomiese Ontwikkelingsinstituut (NALEDI) en (SANCO).

Sedert Mei 2014 tree sy op as Minister vir Vroue.