SKEP HOOP

VIR GESLAGTE HIERNA

Alumni studiefondse

Alumni studiefondse

Beroeps- studiefondse

Beroeps- studiefondse

JD Kestell-fonds

JD Kestell-fonds

Die UP Alumni Studiefonds is gestig as Afrikaanse alternatief vir duisende oud Tukkies wat voel dat hul geld goed genoeg is, maar nie hul taal nie. Die fonds is gestig om Afrikaans op UP te bevorder, en behoeftige studente wat in Afrikaans wil studeer finansieël te ondersteun. Jou bydrae maak ‘n groot verskil!

Die US Alumni Studiefonds is gestig as Afrikaanse alternatief vir duisende oud Maties wat voel dat hul geld goed genoeg is, maar nie hul taal nie. Die fonds is gestig om Afrikaans op kampus te bevorder, en behoeftige studente wat in Afrikaans wil studeer finansieël te ondersteun. Jou bydrae maak ‘n groot verskil!

Die NWU Alumni Studiefonds is gestig as Afrikaanse alternatief vir duisende oud Pukke wat voel dat hul geld goed genoeg is, maar nie hul taal nie. Die fonds is gestig om Afrikaans op kampus te bevorder, en behoeftige studente wat in Afrikaans wil studeer finansieël te ondersteun. Jou bydrae maak ‘n groot verskil!

Die UOVS studiefonds is gestig as Afrikaanse alternatief vir duisende oud Kovsies wat voel dat hul geld goed genoeg is, maar nie hul taal nie. Die fonds is gestig om Afrikaans op kampus te bevorder, en behoeftige studente wat in Afrikaans wil studeer finansieël te ondersteun. Jou bydrae maak ‘n groot verskil!

Akademia staan vir die idee van ʼn Afrikaanse universiteitswese naamlik dat studente in Afrikaans die geleentheid van wêreldklas hoër opleiding en opvoeding moet kry om ‘n toonaangewende bydrae tot hul gemeenskap en die wêreld te kan lewer. Akademia is vanjaar in sy sesde akademiese jaar en bied verskeie ten volle geakkrediteerde kwalifikasies aan.

Beroeps- studiefondse

Regsberoep studiefonds, Finansiële Bestuur studiefondse, Ingenieurswese studiefonds, Onderwys studiefonds, Geneeskunde studiefonds, Beroepsopleiding studiefonds, Wetenskap en Wiskunde studiefonds, Kunste & Musiek Studiefonds

Wil jy graag ‘n verskil maak in ‘n behoeftige student se lewe maak om hom/haarself in een van die bo-staande beroepe te kwalifiseer? Indien wel, is hierdie is die perfekte platform vir jou om terug te ploeg en ‘n student se studiedrome te bewaarheid.

JD Kestell-fonds

Dr. John Daniel Kestell, ook bekend as Vader Kestell, was een van die mees merkwaardige figure in ons geskiedenis. Hy is gebore op 15 Februarie 1854 en is die stigter van die Grey Universiteitskollege, vader van weeshuise en ook ’n Bybelvertaler. Hy stig ook die 1939-Reddingsdaad-beweging.

Die JD Kestell-fonds word aangewend in die gees van Vader Kestell se siening dat ‘n persoon eerder gehelp moet word om uit sy omstandighede te styg as om vir die res van hulle lewe van ander afhanklik te wees. Bou saam met ons aan die fonds en help ons so om armoede deur opleiding die nekslag toe te dien.

WATTER STORIE GAAN JOU KINDERS
EN HULLE KINDERS EENDAG VAN JOU VERTEL?

Jy is die uitvoerende hoof van ʼn maatskappy, ʼn ingenieur, prokureur, of ʼn sakeman. Jy moes hard werk om om bo uit te kom en nou wil jy terugploeg. Jy wil iemand help in jou eie studierigting of beroep. Iemand wat ʼn kans verdien en bereid is om te hard te werk. Iemand wat ʼn sukses van sy/haar lewe wil maak.

Solidariteit Helpende Hand se studiefonds administreer tans 240 onafhanklike studiefondse ter waarde van R40 miljoen waarmee ons vanjaar ʼn rekordgetal van meer as 1500 studente met rentevrye studielenings kan help.

Jy kan nou dieselfde doen. Jy kies jou studiefonds se naam, die kriteria waaraan voldoen moet word en watter tipe studente jy wil help. Jy besluit en ons voer dit uit. Ons soek die studente wat aan jou kriteria voldoen, administreer die fonds en lewer twee keer per jaar verslag aan jou, soomloos en moeitevry. Méér nog jy ontvang ʼn groot Artikel 18A- belastingvoordeel vir jou bydraes.

Maatskappye, hierdie is ook ʼn fantastiese platform om jou bestuurders, werkers en toekomstige werkers te laat studeer en so die beste van die beste studente te keur, terwyl jou maatskappy ʼn groot belastingvoordeel daarvoor ontvang.

Ons los die beste vir laaste, jou studiefonds kan voortleef vir geslagte hierna omdat 98% van ons studente hul studielenings terugbetaal en hierdie geld weer net so in jou studiefonds teruggeploeg word om die volgende student(e) te help

Jy kan óók ʼn studiefonds by ons deur middel van jou testament of testamentêre bemaking stig.

Stig jou eie studiefonds:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bankbesonderhede:

Rekeningnaam: SOLIDARITEIT HELPENDE HAND
Rekeningnommer: 62331447541
Tak: CENTURION
Takkode: 261-550
Verwysing: Studiefondssentrum

Laai die bankbesonderhede hier af: klik hier

Kontakbesonderhede:

Tel: 012 644 4428
E-pos: [email protected]
webwerf: https://studiefonds.co.za

Hoof van Studiefondsentrum 

Tel: 012 644 4428
E-pos: [email protected]
Sel: 076 424 1400