Studiefondssentrum leer studente lesse in selfstandigheid met rentevrye studielenings

Volgens Statistiek SA is die grootste gedeelte van Suid-Afrika se jongmense tussen die ouderdom van 20-34 jaar oud meer geleerd as hul ouers. Om ‘n graad en jou eie onafhanklikheid te hê word al belangriker in ons samelewing. Almal het egter nie geleentheid om op eie voet deel van die ‘geleerde-poel’ van ons samelewing te word. Dis juis hierdie jongmense wat Helpende Hand Studiefondssentrum wil bystaan in hul lewenspad vorentoe.

Een van ons donateurs , Piet Smit, verduidelik die dienste van die Studiefondssentrum as volg: ‘Om ‘n bydrae te maak is een ding, om dit effektief en professioneel te bestuur is iets heel anders. Dit is waar die sentrum ons help om die waarde van ons bydrae te ontsluit. Op die platteland (waar ons besigheid ook gebaseer is), is onderwys nie altyd in ‘n gewenste kondisie nie. Dit is hier waar ons nuwe visie aan die mees hulpbehoewende kinders kan gee.’

Die Studiefondssentrum verg ‘n streng keuringsproses. “Ons soek graag behoeftige studente wat ons weet na afloop van hul studies weer sal terugploeg in hul gemeenskap. Daardie student wat honger is vir ‘n geleentheid, honger is om ‘n sukses van sy/haar lewe te maak en graag wil hard werk. Dit is hierdie student wat ‘n groot verskil in ons samelewing en die ekonomie sal maak en dit is hierdie student wat Suid-Afrika benodig”, meen Stefan Pieterse, Hoof van die Studiefondssentrum.

“Ons ontvang dikwels die vraag: ‘ Maar waarom volg julle ‘n model waar studente hul studies moet terug betaal?” Waarom nie beurse sonder voorvereistes nie?”

‘n 2013 Artikel in Forbes raai ouers aan om finansies soveel as moontlik in die student se eie hande te laat. Volgens die artikel is die student wat oor finansiële selfstandigheid beskik meer geneig om sukses te behaal en minder geneig om kanse met hul studies en toekoms te neem.

Volgens ‘n navorsingsartikel deur Laura Hamilton, getiteld: More or More is Less? ‘, moet middelklas-studente uit middel tot lae-inkomste gesinne dikwels na afloop van hul studies worstel om finansieel voor te bly as gevolg van uitstaande studieskuld.

Volgens Pieterse sal dit aan studente die verantwoordelikheid leer om terug te betaal, sonder om hul oor opgelope rente van 3-4 jaar se studies te bekommer. Die Studiefondssentrum se model is daarop gebaseer dat ‘n donateur (hetsy ‘n individue of organisasie) finansiële bystand aan ‘n student verleen, maar sodra ‘n student afstudeer moet hy/sy die lening terugbetaal waarmee die volgende student se studies dan weer gefinansier word.

“Dit is op hierdie wyse wat ons reeds R164 miljoen se rentevrye studielenings oor die laaste 9 jaar aan 8281 studente beskikbaar gestel het. Dit is ‘n model homself oor en oor bewys het om uitstekend te werk en baie meer volhoubaar as ‘gratis’ hoër onderrig”, het Pieterse afgesluit.