SKEP HOOP

VIR GESLAGTE HIERNA

WATTER STORIE GAAN

JOU KINDERS EN HULLE KINDERS EENDAG VAN JOU VERTEL?

Solidariteit Helpende Hand se studiefondssentrum administreer tans meer as 240 studiefondse ter waarde van R164 miljoen waarmee ons sedert 2009 ʼn rekordgetal van meer as 8320 studente met rentevrye studielenings gehelp het.

Jy kan ook jou eie studiefonds stig:  Jy kies jou studiefonds se naam, die kriteria waaraan voldoen moet word en watter tipe studente jy wil help. Jy besluit en ons voer dit uit. Ons soek die studente wat aan jou kriteria voldoen, administreer die fonds en lewer twee keer per jaar verslag aan jou, soomloos en moeitevry. Méér nog jy ontvang ʼn groot Artikel 18A- belastingvoordeel vir jou bydraes.

Maatskappye, hierdie is ook ʼn fantastiese platform om jou bestuurders, werkers en toekomstige werkers te laat studeer en so die beste van die beste studente te keur, terwyl jou maatskappy ʼn groot belastingvoordeel daarvoor ontvang.

Ons los die beste vir laaste, jou studiefonds kan voortleef vir geslagte hierna omdat 98% van ons studente hul studielenings terugbetaal en hierdie geld weer net so in jou studiefonds teruggeploeg word om die volgende student(e) te help

Jy kan óók ʼn studiefonds by ons deur middel van jou testament of testamentêre bemaking stig.

WATTER STORIE GAAN

JOU KINDERS EN HULLE KINDERS EENDAG VAN JOU VERTEL?

Solidariteit Helpende Hand se studiefondssentrum administreer tans meer as 240 studiefondse ter waarde van R164 miljoen waarmee ons sedert 2009 ʼn rekordgetal van meer as 8320 studente met rentevrye studielenings gehelp het.

Jy kan ook jou eie studiefonds stig:  Jy kies jou studiefonds se naam, die kriteria waaraan voldoen moet word en watter tipe studente jy wil help. Jy besluit en ons voer dit uit. Ons soek die studente wat aan jou kriteria voldoen, administreer die fonds en lewer twee keer per jaar verslag aan jou, soomloos en moeitevry. Méér nog jy ontvang ʼn groot Artikel 18A- belastingvoordeel vir jou bydraes.

Maatskappye, hierdie is ook ʼn fantastiese platform om jou bestuurders, werkers en toekomstige werkers te laat studeer en so die beste van die beste studente te keur, terwyl jou maatskappy ʼn groot belastingvoordeel daarvoor ontvang.

Ons los die beste vir laaste, jou studiefonds kan voortleef vir geslagte hierna omdat 98% van ons studente hul studielenings terugbetaal en hierdie geld weer net so in jou studiefonds teruggeploeg word om die volgende student(e) te help

Jy kan óók ʼn studiefonds by ons deur middel van jou testament of testamentêre bemaking stig.

WIE IS ONS?

WIE IS DIE STUDIEFONDSSENTRUM

Die Studiefondssentrum is ‘n inisiatief van Solidariteit Helpende Hand wat in 2009 gestig is om armoede te verbreek. Dit word gedoen deur opleiding vir studente finansieel moontlik te maak. Die Studiefondssentrum bied rentevrye studielenings aan behoeftige studente, en administeer tans 240 verskillende studiefondse namens hul donateurs. Daar is reeds 8230 studente se studies met ‘n totaal van R164 miljoen oor die laaste 9 jaar moontlik gemaak.

Die Studiefondssentrum se model is daarop geskoei dat een student ‘n volgende student se studies moontlik maak wanneer hy/sy hulle rentevrye studielening terugbetaal. Die sukses lê daarin dat  meer as 90% van die studente hul rentevrye studielenings terugbetaal. Dit beteken dat donateurs (nuwe kapitaal) en afgestudeerdes (terugbetalings) saamwerk om ‘n sneeubal- effek skep wat beteken dat ons elke jaar meer en meer studente kan help.

WIE IS ONS?

WIE IS DIE STUDIEFONDSSENTRUM

Die Studiefondssentrum is ‘n inisiatief van Solidariteit Helpende Hand wat in 2009 gestig is om armoede te verbreek deur opleiding vir studente finansiëel moontlik. Die Studiefondssentrum bied rentevrye studielenings aan behoeftige studente, en administeer tans 240 verskillende studiefondse namens hul donateurs. Daar is reeds 8230 studente se studies met ‘n totaal van R164 miljoen oor die laaste 9 jaar moontlik gemaak.

Die Studiefondssentrum se model is daarop geskoei dat een student ‘n volgende student se studies moontlik maak wanneer hy/sy hulle rentevrye studielening terugbetaal. Die sukses lê daarin dat  meer as 90% van die studente hul rentevrye studielenings terugbetaal. Dit beteken dat donateurs (nuwe kapitaal) en afgestudeerdes (terugbetalings) saamwerk om ‘n sneeubal- effek skep wat beteken dat ons elke jaar meer en meer studente kan help.

HOE DOEN JY AANSOEK?

HOE DOEN JY AANSOEK VIR 'N STUDIELENING.

HOE DOEN JY AANSOEK?

HOE DOEN JY AANSOEK VIR 'N STUDIELENING.

WAT SÊ ONS STUDENTE

STUDENTE WAT ONS GEHELP HET

WAT SÊ ONS STUDENTE

STUDENTE WAT ONS GEHELP HET

KONTAK ONS

WIL JY 'N STUDIEFONDS STIG?

Kontakbesonderhede:
Tel: 012 644 4428
E-pos: [email protected]

KONTAK ONS

WIL JY 'N STUDIEFONDS STIG?

Kontakbesonderhede:
Tel: 012 644 4428
E-pos: [email protected]