SFSLogo

RENTEVRYE STUDIELENINGS

SFSLogo

RENTEVRYE STUDIELENINGS

Wie is ons

DIE HELPENDE HAND STUDIETRUST

DIE HELPENDE HAND STUDIETRUST (HHST) is ‘n inisiatief van Solidariteit Helpende Hand en is ‘n  geregistreerde openbare weldaadsorganisasie wat behoeftige Afrikaanse studente se studies moontlik maak deur middel van rentevrye studielenings.

Die HHST administreer tans meer as 200 onafhanklike studiefondse namens verskeie donateurs en het reeds meer as 11 000 toekennings aan 4750 behoeftige studente gemaak met ‘n totaal van R277 miljoen.

MAAK 'N DONASIE

Bankbesonderhede

Die Helpende Hand Studie Trust (IT 3970/2001 (T)) is ‘n geregistreerde Openbare Weldaadsorganisasie (OWO) met Reg No. 93000 6586.

Ons bankbesonderhede as volg:
Die Helpende Hand Studie Trust
FNB
Rek No: 62331447541
Takkode: 261550
Verwysing: Belasting2022/naam&van
Swift Kode: FIRNZAJJ

sfs

Kontak ons

HOE DOEN EK AANSOEK?

STUDIEFONDSSENTRUM GESELS OOR DRIEPUNTPLAN VIR STUDIEHULP

Inligtingstuk

INLIGTINGSTUKKE

RENTEVRYE STUDIELENINGS

Beste Student

Baie geluk met jou keuse om by Akademia te studeer!

AANSOEK OM STUDIEHULP

Die aansoektydperk vir studiehulp vir die daaropvolgende studiejaar is tussen 1 Julie en 30 September jaarliks.

 • Alle voornemende Akademia-studente moet eers by akademia.ac.za registreer en deur die keuringsproses gaan.
 • Daar is ʼn opsie in die aansoekvorm waar studente hulle betaalopsie kan aandui.
 • Studente wat aandui dat hulle eksterne finansiering sal benodig, gee toestemming om deur Solidariteit Finansiële Dienste (SFD) gekontak te word.
 • Studente kan die aansoek by SFD voltooi om in aanmerking vir ʼn rentedraende lening te kom.
 • SFD sal in kontak wees met studente oor die uitkoms van die aansoek.
 • SFD sal ook die studente in kennis stel indien hulle by die Helpende Hand Studietrust moet aansoek doen vir ʼn rentevrye studielening.
 • Studente wat verwys word deur SFD om by Helpende Hand aansoek te doen, sal deur die Studiefondssentrum gekontak word en in kennis gestel word van die aansoekproses wat gevolg kan word.
 • Slegs studente wat deur SFD verwys word, sal toegelaat word om aansoek te doen.
 • Die keuse en verantwoordelikheid om ʼn aanlyn aansoek in te dien, berus by die student.
 • Bestaande Akademia-studente wat moet herregistreer, moet in Julie reeds deur SFD-aansoek doen met die bestaande jaar se bewys van registrasie as ondersteunende dokument.

DOKUMENTASIE WAT BENODIG WORD TYDENS AANSOEK

Om in aanmerking vir ʼn studielening te kom, moet ʼn volledige aanlyn aansoek ingedien word teen die sluitingsdatum. Indien een of meer dokumente ten tye van die sluitingsdatum nie beskikbaar is nie, moet ʼn verklaring in dié verband in die plek van die dokument gelaai word, en dit is die aansoeker se verantwoordelikheid om so spoedig moontlik ná die sluitingsdatum die korrekte dokument op die aanlyn aansoek by te voeg. Die Studiefondssentrum aanvaar geen verantwoordelikheid daarvoor om seker te maak dat ʼn aansoeker se aansoek volledig is wanneer die aansoeke aan studiefondskomitees voorgelê word nie. Voorbeelde van dokumente wat die aansoek moet vergesel, is die volgende:

 • bewys van inkomstes van die persoon of alle persone wat finansieel vir die aansoeker sorg;
 • die aansoeker se nuutste puntestaat;
 • bewys van hoogste kwalifikasies verwerf (indien van toepassing);
 • identiteitsdokumente van die aansoeker, sowel as almal in die aansoeker se huisgesin (indien van toepassing);
 • bewys van registrasie by ʼn tersiêre instelling; en
 • enige ander dokumente, afhangend van die individu se omstandighede (bv. ʼn beëdigde verklaring in die geval van werkloosheid, ʼn getuigskrif van ʼn maatskaplike werker indien die aansoeker in ʼn kinderhuis woonagtig is, ens.).

ALGEMENE INLIGTING

Die Studiefondssentrum help met gedeeltelike, rentevrye studielenings vir tersiêre studie (studie wat een jaar of langer duur) aan enige geakkrediteerde, Suid-Afrikaanse instelling. Aansoekers moet binne ʼn bepaalde tydperk aanlyn aansoek doen. Geen beurse word toegeken nie, aangesien die terugbetaling van een student se studielening weer die volgende student se toekenning moontlik maak.

Elke voltooide aansoek ontvang ʼn punt wat volgens die maatstawwe van die Studiefondssentrum bereken word. Onafhanklike studiefondskomitees behartig die toekennings van studielenings. Dit is die aansoeker se verantwoordelikheid om seker te maak dat die aansoek volledig en suksesvol ingedien word en dat alle kommunikasie tussen die Studiefondssentrum en die student deeglik deurgelees word, sodat die student betyds daarop kan reageer.

Die Studiefondssentrum beveel aan dat die student self aansoek doen en dat ouers dit nie namens die student doen nie. Ouers se lidmaatskapnommers kan wel vir die aansoek gebruik word. Solidariteit-lede en Helpende Hand-ondersteuners ontvang ekstra punte, aangesien die Studiefondssentrum ’n inisiatief van Helpende Hand is wat deel vorm van die Solidariteit Beweging. Die aansoeker word egter nie verplig om ʼn lid te wees/word nie. Let daarop dat lidmaatskap ekstra punte beteken, maar nie outomatiese goedkeuring verseker nie.

Om ʼn ondersteuner van Helpende Hand te word, maak u ʼn vrywillige bydrae van minimum R50 per maand om ons in staat te stel om ons Studiefonds, sowel as ons nasionale projekte te befonds. Kontak ons gerus om die ondersteunersvorm te voltooi.

As u ʼn lid of ondersteuner van Solidariteit is of ʼn bydrae tot Helpende Hand maak, is dit nie ʼn gegewe dat u wel die studielening sal ontvang nie.

Daar word onder meer na vier kriteriapunte gekyk om te bepaal wie studielenings ontvang:

 • akademiese prestasie van die student;
 • maatskaplike omstandighede van die gesin;
 • gesinsamestelling (hoeveel mense is in die gesin); en
 • die gesin se gesamentlike inkomste per jaar.

Dit is die student se verantwoordelikheid om vir Akademia in te lig indien ʼn studielening toegeken is. Geen studielenings word goedgekeur vir vakke wat gedruip is of herhaal moet word nie, en ook nie vir agterstallige gelde nie. Indien vakke nie geslaag word nie, bly die studente steeds verantwoordelik vir die terugbetaling van enige vorige lenings wat toegestaan is.

Volledige aansoeke wat voor die toepaslike sluitingsdatum ontvang is, word aan meer as 200 studiefondse se onafhanklike studiefondskomitees voorgelê. Ná die toekennings deur die studiefondskomitees afgehandel is, word die studente van die uitslae in kennis gestel. Let asseblief daarop dat onafhanklike komitees eie reëls en bepalings het waaraan studente en die Helpende Hand Studiefondssentrum moet voldoen.

RENTEVRYE STUDIELENINGS

 

Beste Student

 

Baie geluk met die keuse wat jy gemaak het om by Sol-Tech te studeer!

 

AANSOEK OM STUDIEHULP

 • Alle voornemende Sol-Tech studente moet eers by sol-tech.co.za aansoek doen en deur die keuringsproses gaan.
 • Daar is ʼn opsie in die aansoekvorm waar studente hulle betaalopsie kan aandui.
 • Studente wat aandui dat hulle eksterne finansiering sal benodig, gee toestemming om deur Solidariteit Finansiële Dienste (SFD) gekontak te word.
 • Studente kan die aansoek by SFD voltooi om in aanmerking vir ʼn rentedraende lening te kom.
 • SFD sal in kontak wees met studente oor die uitkoms van die aansoek.
 • SFD sal ook die studente in kennis stel indien hulle by die Helpende Hand Studietrust moet aansoek doen vir ʼn rentevrye studielening.
 • Studente wat verwys word deur SFD om by Helpende Hand aansoek te doen, sal deur die Studiefondssentrum gekontak word en in kennis gestel word van die aansoekproses wat gevolg kan word.
 • Slegs studente wat deur SFD verwys word, sal toegelaat word om aansoek te doen.

 

 • Die keuse en verantwoordelikheid om ʼn aanlyn aansoek in te dien, berus by die student.

 

DOKUMENTASIE BENODIG TYDENS DIE HELPENDE HAND AANSOEK

Om in aanmerking vir ʼn studielening te kom, moet ʼn volledige aanlyn aansoek ingedien word teen die sluitingsdatum. Indien een of meer dokumente ten tye van die sluitingsdatum nie beskikbaar is nie, moet ʼn verklaring in dié verband in die plek van die dokument gelaai word, en dit is die aansoeker se verantwoordelikheid om so spoedig moontlik ná die sluitingsdatum die korrekte dokument op die aanlyn aansoek by te voeg. Die Studiefondssentrum aanvaar geen verantwoordelikheid daarvoor om seker te maak dat ʼn aansoeker se aansoek volledig is wanneer die aansoeke aan studiefondskomitees voorgelê word nie. Voorbeelde van dokumente wat die aansoek moet vergesel, is die volgende:

 • bewys van inkomstes van die persoon of alle persone wat finansieel vir die aansoeker sorg;
 • die aansoeker se nuutste puntestaat;
 • bewys van hoogste kwalifikasies verwerf (indien van toepassing);
 • identiteitsdokumente van die aansoeker, sowel as almal in die aansoeker se huisgesin (indien van toepassing);
 • bewys van registrasie by ʼn tersiêre instelling; en
 • enige ander dokumente, afhangend van die individu se omstandighede (bv. ʼn beëdigde verklaring in die geval van werkloosheid, ʼn getuigskrif van ʼn maatskaplike werker indien die aansoeker in ʼn kinderhuis woonagtig is, ens.).

 

ALGEMENE INLIGTING

Die Studiefondssentrum help met gedeeltelike, rentevrye studielenings vir tersiêre studie (studie wat een jaar of langer duur) aan enige geakkrediteerde, Suid-Afrikaanse instelling. Aansoekers moet binne ʼn bepaalde tydperk aanlyn aansoek doen. Geen beurse word toegeken nie, aangesien die terugbetaling van een student se studielening weer die volgende student se toekenning moontlik maak.

Elke voltooide aansoek ontvang ʼn punt wat volgens die maatstawwe van die Studiefondssentrum bereken word. Onafhanklike studiefondskomitees behartig die toekennings van studielenings. Dit is die aansoeker se verantwoordelikheid om seker te maak dat die aansoek volledig en suksesvol ingedien word en dat alle kommunikasie tussen die Studiefondssentrum en die student deeglik deurgelees word, sodat die student betyds daarop kan reageer.

Die Studiefondssentrum beveel aan dat die student self aansoek doen en dat ouers dit nie namens die student doen nie. Ouers se lidmaatskapnommers kan wel vir die aansoek gebruik word. Solidariteit-lede en Helpende Hand-ondersteuners ontvang ekstra punte, aangesien die Studiefondssentrum ’n inisiatief van Helpende Hand is wat deel vorm van die Solidariteit Beweging. Die aansoeker word egter nie verplig om ʼn lid te wees/word nie. Let daarop dat lidmaatskap ekstra punte beteken, maar nie outomatiese goedkeuring verseker nie.

Om ʼn ondersteuner van Helpende Hand te word, maak u ʼn vrywillige bydrae van minimum R50 per maand om ons in staat te stel om ons Studiefonds, sowel as ons nasionale projekte te befonds. Kontak ons gerus om die ondersteunersvorm te voltooi.

As u ʼn lid of ondersteuner van Solidariteit is of ʼn bydrae tot Helpende Hand maak, is dit nie ʼn gegewe dat u wel die studielening sal ontvang nie.

Daar word onder meer na vier kriteriapunte gekyk om te bepaal wie studielenings ontvang:

 • akademiese prestasie van die student;
 • maatskaplike omstandighede van die gesin;
 • gesinsamestelling (hoeveel mense is in die gesin); en
 • die gesin se gesamentlike inkomste per jaar.

 

Dit is die student se verantwoordelikheid om vir Sol-Tech in te lig indien ʼn studielening toegeken is. Geen studielenings word goedgekeur vir vakke wat gedruip is of herhaal moet word nie, en ook nie vir agterstallige gelde nie. Indien vakke nie geslaag word nie, bly die studente steeds verantwoordelik vir die terugbetaling van enige vorige lenings wat toegestaan is.

Volledige aansoeke wat voor die toepaslike sluitingsdatum ontvang is, word aan meer as 200 studiefondse se onafhanklike studiefondskomitees voorgelê. Ná die toekennings deur die studiefondskomitees afgehandel is, word die studente van die uitslae in kennis gestel. Let asseblief daarop dat onafhanklike komitees eie reëls en bepalings het waaraan studente en die Helpende Hand Studiefondssentrum moet voldoen.

 

RENTEVRYE STUDIELENINGS

 

Beste Student

 

Baie geluk met die keuse wat jy gemaak het om te gaan studeer!

 

Die Helpende Hand Studietrust help jaarliks ongeveer 1 200 studente met meer as R40 miljoen om deur middel van rentevrye studielenings te studeer!

 

Hierdie inligtingstuk sal jou help om betyds aansoek te doen om in aanmerking vir ʼn gedeeltelike rentevrye studielening te kom.

 

AANSOEKTYDPERKE

Die Studiefondssentrum werk volgens baie streng sperdatums vir aansoeke en die indiening van dokumentasie.

Studente wat voltyds of deeltyds by ʼn geakkrediteerde, tersiêre instansie in Suid-Afrika ingeskryf is, kan jaarliks tussen 1 Julie en 30 September aansoek doen om vir die daaropvolgende jaar se toekennings in aanmerking geneem te word.

GEEN aansoeke sal buite die vasgestelde jaarlikse aansoektydperk aanvaar word nie.

Let wel: Hierdie datums is nie geldig vir studente wat ʼn kortkursus wil volg nie. Kontak asseblief die Helpende Hand Studiefondssentrum vir meer inligting oor aansoeke vir studiehulp vir kortkursusse.

 

 

DOKUMENTASIE WAT BENODIG WORD TYDENS AANSOEK

Om in aanmerking vir ʼn studielening te kom, moet ʼn volledige aanlyn aansoek ingedien word teen die sluitingsdatum. Indien een of meer dokumente ten tye van die sluitingsdatum nie beskikbaar is nie, moet ʼn verklaring in dié verband in die plek van die dokument gelaai word, en dit is die aansoeker se verantwoordelikheid om so spoedig moontlik ná die sluitingsdatum die korrekte dokument op die aanlyn aansoek by te voeg. Die Studiefondssentrum aanvaar geen verantwoordelikheid daarvoor om seker te maak dat ʼn aansoeker se aansoek volledig is wanneer die aansoeke aan studiefondskomitees voorgelê word nie. Voorbeelde van dokumente wat die aansoek moet vergesel, is die volgende:

 • bewys van inkomstes van die persoon of alle persone wat finansieel vir die aansoeker sorg;
 • die aansoeker se nuutste puntestaat;
 • bewys van hoogste kwalifikasies verwerf (indien van toepassing);
 • identiteitsdokumente van die aansoeker, sowel as almal in die aansoeker se huisgesin (indien van toepassing);
 • bewys van registrasie by ʼn tersiêre instelling; en
 • enige ander dokumente, afhangend van die individu se omstandighede (bv. ʼn beëdigde verklaring in die geval van werkloosheid, ʼn getuigskrif van ʼn maatskaplike werker indien die aansoeker in ʼn kinderhuis woonagtig is, ens.).

 

HOE OM AANSOEK TE DOEN:

 1. Besoek ons webblad by: studiefonds.co.za.
 2. Registreer en skep ʼn aanlyn profiel.
 3. Teken in op jou nuwe aanlyn profiel en voltooi ʼn aansoekvorm vir ʼn rentevrye studielening.
 4. Suksesvolle kandidate moet jaarliks binne die bepaalde aansoektydperk heraansoek doen vir die volgende studiejaar.

 

ALGEMENE INLIGTING

Die Studiefondssentrum help met gedeeltelike, rentevrye studielenings vir tersiêre studie (studie wat een jaar of langer duur) aan enige geakkrediteerde, Suid-Afrikaanse instelling. Aansoekers moet binne ʼn bepaalde tydperk aanlyn aansoek doen. Geen beurse word toegeken nie, aangesien die terugbetaling van een student se studielening weer die volgende student se toekenning moontlik maak.

Elke voltooide aansoek ontvang ʼn punt wat volgens die maatstawwe van die Studiefondssentrum bereken word. Onafhanklike studiefondskomitees behartig die toekennings van studielenings. Dit is die aansoeker se verantwoordelikheid om seker te maak dat die aansoek volledig en suksesvol ingedien word en dat alle kommunikasie tussen die Studiefondssentrum en die student deeglik deurgelees word, sodat die student betyds daarop kan reageer.

Die Studiefondssentrum beveel aan dat die student self aansoek doen en dat ouers dit nie namens die student doen nie. Ouers se lidmaatskapnommers kan wel vir die aansoek gebruik word. Solidariteit-lede en Helpende Hand-ondersteuners ontvang ekstra punte, aangesien die Studiefondssentrum ’n inisiatief van Helpende Hand is wat deel vorm van die Solidariteit Beweging. Die aansoeker word egter nie verplig om ʼn lid te wees/word nie. Let daarop dat lidmaatskap ekstra punte beteken, maar nie outomatiese goedkeuring verseker nie.

Om ʼn ondersteuner van Helpende Hand te word, maak u ʼn vrywillige bydrae van minimum R50 per maand om ons in staat te stel om ons Studiefonds, sowel as ons nasionale projekte te befonds. Kontak ons gerus om die ondersteunersvorm te voltooi.

As u ʼn lid of ondersteuner van Solidariteit is of ʼn bydrae tot Helpende Hand maak, is dit nie ʼn gegewe dat u wel die studielening sal ontvang nie.

Daar word onder meer na vier kriteriapunte gekyk om te bepaal wie studielenings ontvang:

 • akademiese prestasie van die student;
 • maatskaplike omstandighede van die gesin;
 • gesinsamestelling (hoeveel mense is in die gesin); en
 • die gesin se gesamentlike inkomste per jaar.

 

Dit is die student se verantwoordelikheid om die tersiêre instelling in te lig indien ʼn studielening toegeken is. Geen studielenings word goedgekeur vir vakke wat gedruip is of herhaal moet word nie, en ook nie vir agterstallige gelde nie. Indien vakke nie geslaag word nie, bly die studente steeds verantwoordelik vir die terugbetaling van enige vorige lenings wat toegestaan is.

Volledige aansoeke wat voor die toepaslike sluitingsdatum ontvang is, word aan meer as 200 studiefondse se onafhanklike studiefondskomitees voorgelê. Ná die toekennings deur die studiefondskomitees afgehandel is, word die studente van die uitslae in kennis gestel. Let asseblief daarop dat onafhanklike komitees eie reëls en bepalings het waaraan studente en die Helpende Hand Studiefondssentrum moet voldoen.

Laai hier die inligtingstukke af:

KONTAKBESONDERHEDE:

Tel.: 012 111 8360 (opsie 1 op die keuselys)

[email protected]

Nuus en Media

NUUS EN MEDIA

Projek40

By Solidariteit Helpende Hand | 19 Oktober, 2020

’n Inisiatief van Solidariteit Helpende Hand en Boere Droogtehulp SA NPC Solidariteit Helpende Hand het tydens die Covid-19-inperking ontsettend baie hulp vanaf ons land se boere ontvang. Daar was boere wat tonne groente, vrugte, meel, vleis ensovoorts geskenk het om te sorg dat ons aan ons behoeftige gesinne landwyd kan voorsien. Die boere in ons…

Noord-Kaap-droogtekrisis: Boere op hul knieë om kinders in skole te hou

By Helpende Hand | 25 November, 2019

Die droogtekrisis in die Noord-Kaap het so toegeneem dat verskeie boere dit nie meer kan bekostig om hul kinders op skool te hou nie. Dit is veral vervoer-, skool- en koshuisgelde wat ouers nie meer kan bybring nie. Volgens Stefan Pieterse, hoof van Solidariteit Helpende Hand se Studiefondssentrum (SFS), het hulle reeds meer as R2,1…

R38 miljoen sodat behoeftige studente kan studeer

By phillip | 21 Januarie, 2019

Solidariteit Helpende Hand se Studiefondssentrum (SFS) het R38 miljoen se geldelike steun gewerf om meer as 1200 behoeftige Afrikaanssprekende studente in 2019 te help om te studeer. Volgens Stefan Pieterse, hoof van SFS, is dit die produk van harde werk en meer as 200 donateurs se oop harte en hande.“Die SFS is ʼn inisiatief van…

Kontak ons

KONTAK ONS

(012) 111 8360

Gereelde vrae (FAQ’s)

GEREELDE VRAE (FAQ's)

hand_winkel

Die Helpende Hand Studietrust administreer en bestuur studiefondse namens donateurs wat jongmense wat nie noodwendig die finansies het nie, in staat stel om te kan studeer nie. Alle administrasie word deur die Studiefondssentrum gehartig.

Die Helpende Hand Studietrust bied gedeeltelike rentevrye studielenings vir klasgeld. Die lenings is rentevry aan die studiefonds betaalbaar om sodoende die volgende student se studies te help befonds.

Behoeftige, Afrikaanssprekende studente wat hulp met studiekostes nodig het en geregistreer is om by ʼn geakkrediteerde, tersiêre instansie in Suid-Afrika te studeer, kan aansoek doen.

Doen jaarliks tussen 1 Julie en 30 September aanlyn aansoek vir die daaropvolgende studiejaar se klasgeld. Huidige leninghouers moet ook jaarliks heraansoek doen om vir die volgende jaar se studiehulp in aanmerking te kom.

Die Helpende Hand Studietrust ontvang jaarliks baie aansoeke en kan ongelukkig nie altyd almal wat aansoek doen, bystaan nie. Doen dus vroegtydig by soveel moontlik instansies aansoek om die kans vir hulp groter te maak. Besoek www.jeug.co.za vir meer inligting oor instansies wat studiebeurse- en lenings bied. Studente kan gratis by Solidariteit Jeug registreer om die inligting te bekom.

Studente wat reeds by Akademia studeer of beoog om daar te studeer, moet eers deur Akademia (www.akademia.ac.za) se aansoekproses gaan en by Stap 3 van die aansoekproses aandui dat hulle finansiering sal benodig. Aansoekers sal dan ʼn e-pos vanaf Solidariteit Finansiële Dienste (SFD) ontvang wat die aansoekproses sal verduidelik. Hulle sal ook deur SFD wat hulle met die proses bystaan, gekontak word. Aansoekers wat na die Helpende Hand Studietrust verwys word, sal dan vir die rentevrye studielenings kan aansoek doen.

Studente wat reeds by Sol-Tech studeer of beoog om daar te studeer, kan Sol-Tech (www.sol-Tech.co.za) direk kontak om eers deur hulle aansoekproses te gaan. Sol-Tech sal aansoekers verwys om by Solidariteit Finansiële Dienste ʼn aansoek te voltooi waarna hulle na die Helpende Hand Studietrust verwys sal word.

Maak seker dat jy ʼn volledige aanlyn aansoek by https://aansoek.studiefonds.co.za

binne die aansoektydperk van 1 Julie tot 30 September invul om in aanmerking vir die toekennings te kom wat tydens Oktober, November en Desember gedoen word.

Maak seker dat al agt stappe, sowel as al die ondersteunende dokumente volledig is. Onvolledige aansoeke sal nie oorweeg kan word nie.

Om seker te maak dat jou aansoek steeds betyds ingedien word, kan ʼn verklaring in die plek van die nodige dokument opgelaai word. Let wel dat die dokument so spoedig moontlik na afloop van die sluitingsdatum opgelaai moet word deur weer op die aanlyn profiel in te teken. Onvolledige dokumente kan die uitslae van die aansoek beïnvloed.

Teken aanlyn op jou profiel in en stuur ʼn boodskap deur die stelsel. Die Studiefondssentrum sal jou met enige vrae behulpsaam wees.

Maak asseblief seker dat jy die e-posadres waarmee jy aanlyn geregistreer en aansoek gedoen het vir korrespondensie vanaf die Studiefondssentrum dophou. Alle kommunikasie sal deur middel van e-pos aan die aansoeker gestuur word. Versuiming om op e-posse te reageer, kan veroorsaak dat belangrike inligting gemis word. Só kan die uitslae van die aansoek beïnvloed word. Die toekenningsproses begin sodra die aansoeke sluit. Die Studiefondssentrum administreer meer as 200 studiefondse wat elkeen oor hulle eie studiefondskomitee beskik. Sodra ʼn toekenning deur ʼn komitee gemaak is, sal die Studiefondssentrum die aansoeker in kennis stel. Onsuksesvolle kandidate sal teen Desember in kennis gestel word.