STYG UIT BO JOU OMSTANDIGHEDE …

Gert Erasmus

Wat gebeur met ons wanneer die spreekwoordelike golwe rondom ons breek en oor ons spoel? Dalk voel dit vir jou jy sluk water. Jy word meegesleur en weggespoel! Die vraag in ons gemoed is: Wat maak ons hiermee en hoe moet ons positief hierop reageer?

Ons plek en die ruimtes waarin ons leef staan nooit los van ons roeping nie. Dit sien ons by die Israeliete in die Ou Testament. Die Israeliete het menige keer verkeerdelik (sondig) opgetree en nie die Here gedien soos wat hulle moes nie, dan het die Here hulle ‘n ompad laat stap. Dink maar aan hulle 40 jaar lange omswerwinge in die woestyn (Num. 32:13). Dit is die plek waarheen die Here húlle gestuur het (vanweë hulle sondes) en die omstandighede waarin die Here húlle ingelei het sodat hulle kon besef sonder die Here is alles tevergeefs (Ps. 127). God se roeping en hemelse doel staan BO ons omstandighede. Maar al staan God self as ‘n Ewige God bo ons aardse omstandighede is Hy tog ook midde-in ons omstandighede (ons plek en ruimte) by ons. Hy is met jóú en jou geloofsroeping besig in jou omstandighede.

Ons omstandighede (wat soms buite ons beheer is) bring ons dikwels voor T-aansluitings te staan. In Eksodus 14:1-2 lees ons van so ‘n T-aansluiting by die Rooisee. Die Farao het die Israeliete uit Egipte laat trek, maar toe kry hy spyt en sit hulle weer agterna (Eks. 14:3). As gevolg van hulle omstandighede en die spanning wat opgehoop het, het die volk Israel paniekerig begin raak en teen Moses uitgevaar (Eks. 14:11). In plaas daarvan dat die volk op hulle knieë gaan en vertikaal tot God bid vir uitkoms, reageer hulle horisontaal negatief en fokus hulle woede en frustrasie op Moses, hulle leier. Die Here gebruik toe die volk se omstandighede (plek) om hulle te wys dat Hy slegs ware geloof van ons vra en dan self sal sorg vir uitkoms.

Die volk was letterlik vasgekeer tussen twee bergreekse, en met die Rooisee agter hulle en die Farao en sy manskappe wat van vooraf gekom het (Eks. 14:1-8), was daar menslikerwys géén uitkoms nie; dit was ‘n spreekwoordelike cul-de-sac. Die Here het die omstandighede gebruik om die volk se geloofsoë oop te maak sodat hulle nie in hulle omstandighede vaskyk nie maar in geloof boontoe kyk en bo hulle omstandighede uitstyg. In hierdie doodloopstraat kom Moses se trooswoorde in vers 14: “Die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees.”

Die Here is die EINTLIKE Stryder! Hy stry in die hemel vir ons deur sy Seun Jesus Christus. Hy staan bo die omstandighede en Hy bepaal dit. Hy lei ons deur sy Gees in die geloof om nie vas te kyk in die aardse nie maar die hemelse raak te sien. Dit is wat Kol. 3:2 vir ons leer: “Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie.

Daarom kan ons in die geloof bo ons omstandighede uitstyg. Omstandighede is iets wat kan verander, maar ons geloof in die Here moet vasstaan. Moenie toelaat dat jou omstandighede jou insluk en wegspoel nie. Hou in die geloof vas aan die Ware Stryder, Jesus Christus, wat ten spyte van sy omstandighede op aarde met sy kruisiging as Ware Stryder vir ons gestry het.

Styg uit bo jou omstandighede! Moenie ingesluk word nie! Die Here sál vir jou stry, maar jy moet stil wees in die geloof! Kyk deur jou geloofsoë weg van jou omstandighede en op na God!