Valentynskompetisie / Valentine's competition 2022

Solidariteit Helpende Hand se Pretoria-Oos-streek bied 'n  Valentynskompetisie ten bate van die streek se drie gemeenskapstudiefondse aan.

Afrikaans

Solidariteit Helpende Hand se Pretoria-Oos-streek in samewerking met Caraffa Restaurant bied ʼn Valentynsaand aan.


Met die invul van hierdie vorm, vorm u inskrywing deel van die lootjietrekking vir ʼn ongelooflike Valentynsaand by die eersteklasrestaurant, Caraffa, in Alphen Park, Pretoria-Oos.


Staan ʼn kans om u geliefde te bederf met ʼn aand ter waarde van R2 000. ʼn Inskrywing kos slegs R50 per paartjie.


Die gelde word gebruik om die Pretoria-Oos-gemeenskapstudiefondse te versterk en ons kinders die geleentheid te gee om te leer en te groei.

Neem asseblief kennis dat u met hierdie inskrywing vir ons toestemming verleen om u naam en van saam met ʼn foto op ons Facebook-blad te publiseer, sou u die gelukkige wenner wees.

Stuur asb. die bewys van betaling per e-pos aan [email protected] saam met u unieke verwysingsnommer.

English

Solidarity Helping Hand's Pretoria East region in collaboration with Caraffa Restaurant is hosting a Valentine's evening.


By filling out this form, you are entered into a lucky draw to win an incredible Valentine's evening at the first-class restaurant, Caraffa, in Alphen Park, Pretoria East.


Stand a chance to spoil your loved one with an evening worth R2 000. An entry costs R50 per couple.


The money is used to strengthen the Pretoria East community study funds and give our children the opportunity to learn and grow.

Please note that by entering the competition, you permit that your name and surname may be made public and that your photos may be shared on our Facebook page, should you be the lucky winner.

Please send the proof of payment via e-mail to [email protected] and quote your unique reference number.

Skryf hier in! / Register here!

Goeiedag Hierdie kompetisie is reeds gesluit. Baie dankie