Ken jy Helpende Hand

Neem deel aan ons vasvrae en kyk hoe goed ken jy vir Helpende Hand. Daag ook jou vriende en familie uit om deel te neem!

Persoonlike inligting
Helpende Hand is oorspronklik in ____ gestig.
In watter jaar was Helpende Hand opnuut bekendgestel om van toe af as Solidariteit Helpende Hand bekend te staan.
In hoeveel streke is Helpende Hand verdeel?
Wat is Helpende Hand se kontaknommer?
Op watter webwerf kan mense by Helpende Hand aansluit?
In watter dorp was die eerste Ons Plek?
In watter dorp was die eerste Ons Winkel?
Wat is die naam van René Roux se digbundel?
Hoeveel Ons Plekke is daar nou?
Wie is die FroueVonds se vennote?
Watter bekende rugbyspeler is ons HelpJag-projek se ambassadeur?
Wie sing die liedjie "Helpende Hande"?
In watter jaar het Helpende Hand en Coleske Artists kragte saamgesnoer om die StopHonger-projek op die been te bring?
Wat is Helpende hand se R2-SMS-kode?
In watter maand en jaar het die volgende plaasgevind: (Sien onder figuur 1)
In watter maand en jaar het die volgende plaasgevind: (Sien onder figuur 2)
In watter maand en jaar het die volgende plaasgevind: (Sien onder figuur 3)
In watter maand en jaar het die volgende plaasgevind: (Sien onder figuur 4)
In watter maand en jaar het die volgende plaasgevind: (Sien onder figuur 5)
In watter maand en jaar het die volgende plaasgevind: (Sien onder figuur 6)

Figuur 1

WhatsApp Image 2022-05-20 at 12.31.27 PM

Figuur 2

WhatsApp Image 2022-05-20 at 12.31.27 PM (1)

Figuur 3

Nolstal_gooi_4_Maart_

Figuur 4

RSA__-_15_Junie

Figuur 5

Boesem_26_Oktober

Figuur 6

22_April