Vrug van die Gees in ons gemeenskappe: Geduld (lankmoedigheid)

Gert Erasmus

Let wel: Die vrug van die Gees is uit nege dele opgebou: liefde; blydskap; vrede; lankmoedigheid (geduld); vriendelikheid; goedheid (goedhartigheid); getrouheid; nederigheid (sagmoedigheid) en selfbeheersing.Al nege dele werk in op mekaar en volg op mekaar deur saam die één vrug van die Gees te vorm.

Die vierde deel van die vrug van die Gees is geduld (lankmoedigheid). Geduld is die vierde van nege dele wat sáám die één vrug van die Gees vorm.  

Verlossing en Geduld (lankmoedigheid)

Die eerste drie dele: liefde, vreugde en vrede word al drie deur die verlossing van Jesus Christus bepaal. Wanneer die genade en verlossing van God deur sy Gees jou hart oorneem en nuut maak, verander dit nie net jou uitkyk as gelowige nie, maar dit verander ook jou optrede. Die verlossing en genade van die Here bring die goeie (lig) en dryf die slegte (duisternis) uit. In ons gemeenskappe het ons juis in hierdie wêreld waarin ons leef dié realiteit, die stryd tussen lig en duisternis. Die liefde, vreugde en vrede is die binneste, ons harte se ingesteldheid wat ʼn uitwerking het op ons harte se na-buite-gerigtheid, saam met die volgende drie deeltjies: geduld (lankmoedigheid), vriendelikheid en goedheid (goedhartigheid).

Geduld

Die Griekse woord vir geduld beteken dit is verdraagsaamheid wat só in standvastigheid vasstaan wat nie onder uittarting, belediging, of uitlokking meegesleur word nie. ʼn Geduld wat nie wil wraak neem wanneer ander jou doelbewus emosionele/fisiese wonde wil toedien nie. ʼn Geduld wat iets langer kan verdra, ʼn kalm uithouvermoë, wat nie sommer moeg raak om in lydsaamheid vas te staan nie, maar wat dit in die geloof, al is dit irriterend of pynlik, aanvaar. ʼn Soort geduld met géén kwaadwilligheid, of aggressie nie. Dit is die tipe geduld waarvan Galasiërs praat. Ons kan dit só opsom; dit is ʼn geloofsgeduld wat vasstaan al word jy negatiewe uitgetart, beledig, of selfs uitgelok.

Jy en jou gemeenskap

Dink net hoe wonderlik dit sal wees om soos Paulus (Efesiërs 4:2) sê so in ons gemeenskappe met die soort geduld teenoor mekaar te kan leef, sodat ons mekaar in liefde verdra. Ons weet dat God vol genade en vol van liefde in sy lankmoedigheid is (Psalm 86:15). So verwag Hy van óns om ook só te leef.

Wanpersepsie

Ons moet geensins dink dat om geduldig te wees ʼn teken van swakheid is nie. Dit is juis ʼn bewys van die grootheid van jóú geloof, deur jóú lewe, jóú omstandighede en alles wat gebeur, in God se hande te plaas en op Hóm te vertrou (Psalm 121:8).

Ons vind baie keer dat mense húlle voet neersit deur gou kwaad (opvlieënd) te word en iemand dan gou op sy of haar plek te wil sit – dit is mos wat ʼn “man” doen! Ons moenie dink dat ʼn geduldige (lankmoedige) persoon ʼn slappeling, of selfs  karakterlose mens is nie, bedoelende iemand wat nie “húlle man kan staan” nie. Néé beslis nie!

Jou karakter in jou gemeenskap

Jou karakter as ʼn mens in jou gemeenskap moenie deur mense nie, maar alleen deur die Woord van God as kompas bepaal word. Hy moet jou rigting en jou geloofsinhoud bepaal. Die Here gee vir ons riglyne: “ ʼn Geduldige mens is baie verstandig; een wat kort van draad is, stel sy dwaasheid ten toon” (Spreuke 14:29). “ ʼn Humeurige mens soek skoor; ʼn verdraagsame mens maak rusies uit die wêreld” (Spreuke 15:18). “ ʼn Geduldige mens het meer waarde as ʼn bedrewe vegter, ʼn mens met selfbeheersing meer as iemand wat ʼn stad kan inneem” (Spreuke 16:32). Wat hierdie laaste verse so mooi maak is dat iemand wat met selfbeheersing optree ʼn oorlog (tussen mense) kan voorkom. Dít is presies wat by ons óók moet gebeur.

Spyt kom altyd te laat

Daar is ʼn gesegde wat lui dat daar vier dinge is wat nooit weer ongedaan gemaak (teruggetrek) kan word nie: “Die klip nadat dit gegooi is, ʼn woord nadat dit gesê is, ʼn geleentheid nadat dit misgeloop is en tyd nadat dit verby is.”

Ons ken óók die spreekwoord: Spyt is ʼn goeie ding, maar dit kom altyd te laat. Moenie in jou ongeduld meegesleur word om te doen en te sê wat jy later oor gaan spyt wees nie. Spyt maak seer en sny diep. Los en leef eerder diep woorde deur in geduld teenoor jou buurman/buurvrou en medemens op te tree.

Onthou die vrug van die Gees daarenteen is geduld. Dit staan in verband met liefde, vreugde en vrede. Hierdie drie vorm saam ʼn eenheid en vloei na geduld. ʼn Geduldige mens is iemand wat liefde, vreugde en vrede ken én dit uitleef.

Leef jou geloofsgeduld prakties in jou gemeenskap uit!

Helpende Hand-groete