Vrug van die Gees in ons gemeenskappe: Sagmoedigheid

Gert Erasmus

Let wel: Die vrug van die Gees is uit nege dele opgebou: liefde; blydskap; vrede; lankmoedigheid (geduld); vriendelikheid; goedheid (goedhartigheid); getrouheid; nederigheid (sagmoedigheid); en selfbeheersing.Al nege hierdie dele werk in op mekaar en volg op mekaar deur saam die één vrug van die Gees te vorm.

Die agste deel van die vrug van die Gees is sagmoedigheid.

Sagmoedigheid

Wat hoor jy wanneer jy die woord “sagmoedigheid” hoor? Ons eerste reaksie, baie keer ook die verkeerde reaksie, is om te dink dat dit na ’n Sagmoedige Neelsie verwys, ’n tipe slapheid of ruggraatloosheid. Maar dit is juis nie wat met sagmoedigheid bedoel word nie. As ons logies dink, wil dit voorkom asof dit na die teenoorgestelde van ’n hardheid van gees verwys.

Sagmoedigheid verwys na ’n saggeaardheid in jou verhouding met God en so ook tot ander. Hierdie saggeaardheid is iets binne jou, ’n innerlike stukkie genade aan jou deur God se Gees gegee. Daardie sagmoedige gesindheid wat veroorsaak dat jy God se wil en God se werke (al verstaan jy dit nie) met ’n innerlike rustigheid van jou gees aanvaar. Dít is waar sagmoedigheid begin. ’n Sagmoedigheid wat nie met die Here stry en stoei nie, maar wat in geloof sonder twis God se besluite in jou lewe aanvaar.  

paper heart put in couple’s hands on marble table

Die groot vraag op kruispaaie

Omdat ons nie altyd die gebeurtenisse in ons lewes verstaan nie kom ons baie keer voor kruispaaie te staan en dit het gewoonlik ’n invloed op hóé ons daarop reageer. Die Here gee nie net vir ons sagmoedigheid van gees nie, maar Hy vra óók van ons om daarvolgens te reageer. Dalk is jou eerste reaksie om aggressief te raak, juis uit frustrasie, want jy sal dit anders wil hê of anders wil doen.

In Handelinge lees ons van Paulus, Silas en Timoteus, en hóé húlle op die tweede sendingreis gekeer was om ’n sekere pad te stap (Handelinge 16:6). Dit is vir ons belangrik om dít te weet omdat die Here, soos in Paulus-hulle se geval, elke tree van ons lewens bestuur. Wat húlle nie met die blote oog van die mens kon sien nie, was waarmee die Here agter die skerms besig was. Soos daar in Handelinge 16:6-7 staan: “ … omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om in Asië die woord te verkondig. En toe hulle by Mísië kom, het hulle probeer om na Bithínië te gaan, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie.” Al het Paulus-hulle nie toe verstaan nie het hulle steeds ’n keuse gehad oor hóé om te reageer. Hoe reageer jy as jou beplanning, om watter rede ook al, nie uitgewerk nie? Of soos ons in die spreektaal sê: “As jou planne in die wiele gery word?”

Ons reaksie

Ons reaksie op gebeurtenisse het gewoonlik ’n direkte invloed op hóé dinge in ons lewe uitspeel. Word daar nie soms in ons gemeenskappe op ’n menslike manier gereageer deur aggressief eerder as sagmoedig te wees nie? Reageer ons met ’n geïrriteerdheid, en word ons kwaad omdat dinge nie wil uitwerk soos wat ons dit graag sal wil hê nie?

Jesus sê self

In Matteus 5:5 sê Jesus: “Salig is die sagmoediges … ”, maar wat beteken dit? Dit beteken dat ’n mens nie deur die eksterne omstandighede innerlik beweeg word nie, en nie vir jouself lewe, of vanuit jouself reageer nie, maar dat ons in die sagmoedigheid van Jesus Christus moet vasstaan. ’n Pragtige teks wat vir ons Jesus se sagmoedigheid beskryf is 1 Petrus 2: 23 “… toe Hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie; toe Hy gely het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan Hom wat regverdig oordeel …” Dit wys aan ons één kern geloofsaak wat ons in ons gemeenskappe móét uitleef, en dit is om na die wil van God te soek. Neem die voorbeeld van Jesus toe Hy die handelaars, wat in die tempel handel gedryf het, met ’n sweep uitgejaag het omdat húl iets anders van die tempel gemaak het as wat God daarmee bedoel het, ’n handelshuis in plaas van ’n huis van gebed (Matt. 21:12-17).

God se wil

Ons moenie die sagmoedigheid van Jesus met ons aardse en menslike verstaan daarvan verwar nie. Dit beteken nie dat ’n mens altyd net sag moet wees nie. Néé, ons sagtheid van gees staan nie los van God se wil nie. Ons sagmoedigheid kry juis diepte deur God se wil, op alle terreine, uit te leef. Dit is ’n sagmoedigheid en saggeaardheid wat nie op jouself ingestel is nie, maar wat op die wil van God gefokus is. Dit is wat van ons in ons geloofslewe gevra word en wat in ons gemeenskappe uitgeleef moet word.

Sagmoedigheid vra

Dit is ’n innerlike hartsgesindheid wat nederig en sag leef, al word daar op ’n aanstootlike manier teenoor jóú opgetree. Sagmoedigheid vra jou om geduldig, onderdanig, saggeaard, en vry van enige wraak of vergelding te wees. Sagmoedigheid is die teenoorgestelde van heftigheid (om heftig te reageer), aggressie en uitbarstings van woede. Sagmoedigheid vra nederigheid. Dit is wat Jesus ons in Matteus 11:29 leer: “Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart … ” Dit is wie Hý is. En jy, wie is jy? Wie is jy in elke lewensituasie? “God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade” (Jakobus 4:6). Dit is dié sagmoedigheid wat gevra word.   

Leef jou sagmoedigheid prakties in jou gemeenskap uit!

Helpende Hand-groete