Vrug van die Gees in ons gemeenskappe: vrede

Gert Erasmus

Let wel: Die vrug van die Gees is uit nege dele opgebou: liefde; blydskap; vrede; lankmoedigheid (geduld); vriendelikheid; goedheid (goedhartigheid); getrouheid; nederigheid (sagmoedigheid) en selfbeheersing.Al nege hierdie dele werk in op mekaar en volg op mekaar deur saam die één vrug van die Gees te vorm.

Die derde deel van die vrug van die Gees is vrede. Vrede is nie die derde vrug van die Gees nie, maar wel die derde van nege dele wat saam die één vrug van die Gees vorm.  

Vrede

Vrede staan teenoor onvrede. Vrede volg op die eerste en tweede (deel) van liefde en blydskap. Liefde tot God met ʼn geloofsblydskap in Christus (vir jou verlossing) bring ʼn ware vrede in ʼn mens se hart. Interessant, die Griekse woord wat hier gebruik word verwys na ʼn vrede wat van God af kom. Hierdie vrede is ʼn spesifieke vrede, bedoelende ʼn rustige en bewustelike hartsbesef wat deur jóú uitgeleef word, omdat jy in ʼn ware vredesverhouding tot God staan. Dit is ʼn vrede wat bymekaar bind, en nie uitmekaar skeur nie, ʼn vrede wat bymekaar bring.

Dit sien ons by Jesus Christus, wat die ware vrede is. Hy bind ons deur sy bloed, en die kruis as sy kinders aan mekaar met ware vrede, en oorbrug die sondeskeur wat met die Sondeval plaasgevind het. Hy bind ons aan Hom, bind ons aan mekaar, en bind op so ʼn manier ook die gemeenskap aan mekaar.

Liefde, blydskap en vrede

Om in ʼn regte en ware verhouding met God te leef beteken prakties dat liefde, blydskap en vrede in één lyn moet staan en as één daad uitgeleef moet word. Want waar liefde woon, het dit ʼn geloofsblydskap en vreugde tot gevolg, die gevolg is dat jy met ʼn bewustelike en rustige besef in jou hart leef in plaas van met bitterheid en geweld. Dit is ongelukkig presies wat in die wêreld daarbuite, spesifiek in ons gemeenskappe baie keer tussen mense gebeur. Om in onvrede, bitterheid en geweld te leef is om spreekwoordelik die kruis wat Christus klaar gedra het terug op óns skouers te plaas.

Christus se vrede en ons sonde

Die Here leer ons wat is vrede, en in die vrede leer Hy ons wat sonde is. Sonde se letterlike betekenis (om dit te verstaan) is die beeld van ʼn pyl en boog wat terug getrek en geskiet word, en dáárna heeltemal die teiken mis. Dít is wat sonde doen – dit maak dat jy jóú doel in die lewe misloop. Dit is juis hierdie gebroke verhouding wat Jesus Christus, wat die ware vrede is, kom oorbrug het. Hy is die ware Vredevors (Jesaja 9:5; Efesiërs. 2:14). Hy versoen ons met God. Die woord “versoen” beteken letterlik “twee word een”.

Die Heilige Gees en die vrug

Dit is die Heilige Gees wat hierdie vrede in ons harte inbring sodat ons in vrede, met die regte hartsgesindheid teenoor ons Hemelse Vader kan staan. Dit is ʼn vrede na binne en ʼn vrede na buite. Dit het ʼn praktiese impak op ons lewe, op ons denke en in ons gemeenskapsontwikkeling. In die lig van ons almal se aardse bestaan en omstandighede worstel ʼn mens baie keer met kwessies soos besittings byvoorbeeld: my buurman se huis is groter; my buurman se salaris is groter; my buurman ken nie armoede nie, maar ek vergaan in my armoede. Jou fokus is nie meer op God nie, maar op aardse dinge, kwessies waaraan jy baie keer niks kan doen nie. Wat maak ʼn mens dan? Hoe leef jy dan jou vrede as deel van die vrug van die Gees uit?

In jou hart

Die vrede wat in jou hart, deur die Heilige Gees ingedra is, moet jou anders na alles rondom jou laat kyk. Deel van jou innerlike vrede is om in jouself vergenoegd te wees. Paulus praat daarvan in Filippense 4:11 wanneer hy sê: “… ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is.”Om vergenoegd te wees beteken om tevrede te wees. ʼn Geloofshart vol vrede is ʼn hart wat tevrede is. ʼn Hart wat reg ingestel is op die soet en die suur van hierdie lewe, ʼn hart wat geestelik rustig is, en nie onnodig stoei met dinge waaraan daar niks gedoen kan word nie. Tevrede met dit wat God vir jou gee.

Soek die ware vrede

Soek die ware vrede in jou gemeenskap en begin sommer by jou buurman. Soek die ware vrede wat in jou hart is, en moenie oorgee deur verbitterd of kwaad te wees nie. Bid dat die Gees jou in sy vrug sal lei, sodat jy jou innerlike vrug, om tevrede te wees en vergenoegd te wees, te kan uitleef. Gemeenskapsontwikkeling vra liefde, blydskap en bowenal vrede.

Leef daardie innerlike hartsliefde, hartsvreugde en hartsvrede prakties uit!

Helpende Hand-groete