Vrug van die Gees in ons gemeenskappe

Gert Erasmus (Solidariteit Helpende Hand Programontwikkeling: Geestelik)

Let wel: Die vrug van die Gees is opgebou uit nege dele: liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid (geduld), vriendelikheid, goedheid (goedhartigheid), getrouheid, nederigheid (sagmoedigheid) en selfbeheersing. Al nege hierdie dele werk in op mekaar en volg op mekaar deur saam die één vrug van die Gees te vorm.

Die eerste deeltjie van die vrug van die Gees is liefde. Ja, jy het reg gelees: Liefde is nie die eerste van vele “vrugte” van die Gees nie, maar wel die eerste van nege dele wat saam die één VRUG van die Gees vorm.   

Wanpersepsie

Daar is ’n wanpersepsie oor die vrug van die Gees. Baie mense leef met die verkeerde idee (persepsie) dat daar in Galasiërs 5 van “die VRUGTE van die Gees” gepraat word terwyl dit nié daar staan nie. Die Skrif openbaar Hom juis nie in die meervoud nie, maar in die enkelvoud: die VRUG van die Gees. Ons kan dit vergelyk met ’n beeld uit die natuur, naamlik ’n lemoen: Dit is ÉÉN lemoen, maar bestaan uit verskillende skyfies. Só is dit ook met die vrug van die Gees: Dit is één vrug met verskillende snykante.    

Die liefdestryd

Daar is twee soorte mense in ons elkeen se lewe: die ou mens (waaraan die sonde kleef) en die nuwe mens (wat saam met Christus opgestaan het). In die taal van Galasiërs 5 is dit ’n geloofstryd van die vlees teenoor die Gees. Hierdie twee staan teenoor mekaar en voer ’n geloofstryd (Gal. 5:17). Ons word daarmee gekonfronteer in ons gemeenskappe, byvoorbeeld waar daar tussen mense liefdeloosheid heers of wanneer interpersoonlike verhoudinge versuur (om watter rede ook al). Die stryd tussen die vleeslike en die geestelike is nie fiksie nie, dit is ’n realiteit.

God se Gees

’n Belangrike aspek van die liefde as vrug van die Gees wat ons in gedagte moet hou, is dat dit in die eerste plek nie óns liefde is nie – dit is die vrug van die Gees. Baie mense het daaroor óók ’n wanpersepsie, naamlik dat dit mý vrug is. Maar dit is nie. Dit is die vrug van God se Gees. Dit kom van Hom af (Jak. 1:17). God het sy ewige liefde aan ons bewys deur sy Seun Jesus Christus te géé. Johannes 3:16 leer vir ons hoe lief God ons het en wat sy liefde beteken: “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.”

Liefde géé

God het sy Seun gegéé. Dit is die inhoud van die ware liefde. Die wêreldse liefde is om te “ontvang”, te kry, maar die Bybelse liefde is om te géé, om onvoorwaardelik te géé. Dit verander ons as gelowiges se siening van gemeenskapsontwikkeling: Dit gaan nie oor mý nie, maar oor ander, oor my medemens. Ons lewenstyl moet ons hart se gesindheid weerspieël.

Parmantige Samaritaan

Dink maar aan die gelykenis van die Barmhartige Samaritaan (Luk. 10 vanaf vers 25). Die barmhartige Samaritaan het ’n warm hart vol liefde vir sy medemens gehad. Die ander twee in die gelykenis het ’n koue hart gehad en het net verby die man wat langs die pad deur rowers aangeval is, geloop. Die één hart se liefdesoog was oop en wou liefde géé; die twee ander se hartsoë was toe en wou die liefde vir hulself hou. Die een was barmhartig en vol liefde, en die ander twee was parmantig en vol van hulself.

Die ware liefde géé

Waarom begin Paulus in Galasiërs 5 met die liefde as eerste deel van die vrug van die Gees? Dit is natuurlik om dieselfde rede as waarom hy 1 Korintiërs 13 (die hoofstuk oor die liefde) daarmee afsluit: “En nou: geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde!” (vers 13). Hierdie liefde (Grieks: agapé) is ’n ondanks-liefde. Hierdie liefde is ’n onvoorwaardelike géé-liefde. Dit is ’n selfverloënende liefde, ’n liefde wat nie op jouself gefokus is nie maar op Christus. Dit is ’n Christus-liefde wat ononderhandelbaar is en wat jou selfliefde en selfsugtigheid laat afsterf.

Ons gemeenskappe

Die liefde van die vrug van die Gees is ’n liefde wat jou jousélf vir die Here en sy gemeenskap laat gee. Net soos die liefde God s’n is omdat dit van Hom af kom, is die gemeenskap waarin jy woon ook God s’n. Daarom fokus ons in ons gemeenskapsontwikkeling nie op onsself nie, maar op Jesus Christus wat Homself vir ons oorgegee het … sodat ons onsself vir Hom sal teruggee in ons gemeenskappe.

Leef jou géé-liefde prakties uit waar die Here jou geplaas het.