Vyfpuntplan vir suksesvolle maatskaplike ontwikkeling

Solidariteit Helpende Hand wil graag Susan Shabangu verwelkom as die Minister van Maatskaplike Ontwikkeling. Helpende Hand glo ook dat dit binne haar mag is om hierdie uiters belangrike departement te laat floreer.

Met ’n werkloosheidsyfer van meer as 27%, amptelik die hoogste werkloosheidsyfer in die wêreld volgens die WEF, is die rol van die departement van maatskaplike ontwikkeling van kardinale belang. Daarom het Helpende Hand ’n vyfpuntplan opgestel om die nuutverkose minister in die regte rigting te stuur.

  1. Moenie ’n welsynstaat skep nie

In 2007 was daar net oor 12 miljoen mense in die land wat geregtig was op SASSA-toelae. In 2017 was daar meer as 17 miljoen en is ons vinnig op pad na 18 miljoen. Dit beteken dat daar 40% meer behoeftige mense is wat kom aanklop vir hulp. Die doel van toelae is nie om ’n situasie te skep waar behoeftige persone afhanklik is van toelae nie, maar om die klimaat te skep waarin hulle hulleself uit ’n negatiewe situasie kry.

  1. Pas subsidies opwaarts aan waar nodig

Bejaardes is van ons land se mees weerlose inwoners. ouetehuise in die Oos-Kaap is laas 2008 Aangepas. Hierdie is ’n onaanvaarbare situasie waaraan minister Shabangu dadelik aandag moet gee.

  1. Maak deursigtige praktyke die norm

Die afgelope agt jaar onder die leiding van Bathabile Dlamini het die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling swaar gebuk gegaan onder omstredenheid en skandale. Die gekonkel aangaande SASSA-diensverskaffers het onnodige onsekerheid by miljoene weerlose mense veroorsaak. Verder het Dlamini miljoene spandeer aan reis en verblyfkostes – onder andere in die peperduur Oyster Box In Umhlanga Rocks. Minister Shabangu sal met valkoë dopgehou word om ’n herhaling van hierdie skandaal te vermy.

  1. Maak gemeenskapsontwikkeling deel van u strategie

Die krag van enige samelewing lê binne die vermoë van die gemeenskap om saam te staan en mekaar te ondersteun. Dit is dus belangrik dat die departement van maatskaplike ontwikkeling hulleself daarop moet toespits om die gemeenskap betrokke te kry by die opheffing van behoeftige persone. Strategiese vennote wat van gemeenskapsontwikkeling ’n wetenskap maak moet bevriend word en bemagtig word om hulle werk te doen.

  1. Ontwikkel ’n hart vir weerloses

Dit is inderdaad ‘n hartseer dag wanneer die departement verantwoordelik vir die opstel van maatskaplike toelaes geen agting vir die armes het nie. Onder die bestuur van Dlamini was daar geen agting, geen eer en geen koestering van ons land se mees-kwesbare inwoners nie. Met ’n hart vir weerloses is dit egter moontlik om elke dag met nuwe ywer aan te pak