Wen Wiskunde met www.wolkskool.co.za  

Wiskunde word die “hekwag” genoem – die vak wat waghou vir keuring tot talle uitstekende tersiêre kwalifikasies. Daar is baie hulp te kry – soms is dit goeie hulp, soms help dit mens van die wal af in die sloot. Hier is ’n paar redes waarom www.wolkskool.co.za deel moet vorm van enige gesin se wedstrydplan met dié “hekwag”.

 

Die Vereniging vir Afrikaanse Wiskunde-Onderwysers (V.A.W.) se onlangse navorsing onder 1 290 matriekleerlinge dui daarop dat hoe meer ekstraklasse ʼn leerling het, hoe swakker vaar hulle in wiskunde. Dit is my mening dat leerlinge te veel begin staatmaak op die hulp van die “ekstraklas-tannie”, maar dat die een of twee ure by ekstraklasse nie kan vergoed vir ’n passiwiteit wat moontlik in die klaskamer ontstaan nie. Wees dus waaksaam, want meer ekstraklasse kan skade aan jou kind se prestasie in wiskunde aanrig – navorsing bewys dit. Daarenteen is die Skoleondersteuningsentrum se Wolkskool (www.wolkskool.co.za) daarop gerig om deur middel van kort video’s vir leerlinge sporadiese hulp met wiskunde-onderwerpe, waar hulle hulp in een spesifieke onderwerp in wiskunde benodig, te verleen.

 

Videoplatforms waar hulp aan kinders gegee word soos Khan Academy, is wêreldberoemd. Tog is die gebruik van sulke platforms baie beperk in gevalle waar die video’s nie met die kind se spesifieke kurrikulum korreleer nie. Kinders wil nie “sukkel” om die hulp te kry waarna hulle nóú opsoek is nie en ’n skatkis vol hulp soos Khan gaan grootliks ongebruik verby. Wolkskool is dié Afrikaanse Kahn Academy waar leerlinge die inhoud van die Suid-Afrikaanse skoolkurrikulum maklik sal vind en waar hulle nóú hulp sal kry met dit waarmee hulle nóú sukkel.

 

Niemand van ons hou daarvan om na lang video’s op die internet te kyk nie. Daarom is video’s wat goed doen op Facebook en ander sosiale mediaplatforms kort en kragtig. Kinders is hiermee nie anders nie. Geen wonder navorsing bewys dat opvoedkundige video’s ongeveer ses minute lank moet wees nie. Alhoewel heelwat video’s op Wolkskool bedoel is om volledige lesse te wees waarby tuisskoliere en ander leerlinge wat geen wiskunde-onderwyser het nie, kan baat, is daar meer en meer kort video’s waarin onderwerpe een vir een kort en kragtig behandel word.

 

Dit bly belangrik vir enige leerling om blootgestel te word aan ’n variasie van vrae wat opgestel word deur ’n variasie van onderwysers. Om vraestelle en toetse deur te werk is ’n kardinale deel van goeie wiskunde-voorbereiding. Toegang tot ʼn wye verskeidenheid wiskunde-assessering is problematies, maar deur Wolkskool ontvang Helpende Hand-lede ʼn koopbewys ter waarde van R600 vir www.diemarkplein.co.za waar leerlinge oefenvraestelle en -toetse kan koop.

 

Om die aand voor ʼn toets of eksamen hulp te kry in ʼn laaste paar onderwerpe of ʼn spesifieke probleem is ʼn uitdaging. Soms kan ʼn ouer die nodige hulp verleen, maar weens ’n logiese gebrek aan, wat navorsers noem “wiskundige kennis vir onderwys”, veroorsaak ʼn ouer meestal meer probleme as oplossings. Deur Wolkskool kry leerlinge 24/7-toegang tot ʼn wiskunde-kenner met jare lange ervaring en meer as genoeg “wiskundige kennis vir onderwys” wat sal lei tot gemak en vreugde, eerder as trane en frustrasie.