Maatskaplik

’n Groot deel van Solidariteit Helpende Hand se werk fokus op die verligting van die swaarkry van weerlose mense – kinders gestremdes en bejaardes. Ons glo dat hierdie groep mense onvoorwaardelik bygestaan moet word.

Maatskaplike Dienste

Vir enige verdere navrae en ook om bejaardes aan te meld wat probleme met hul pensioen ondervind, kan SASSA by die volgende nommer gekontak word: 0800 60 10 11

DIENSTE WAARMEE DIE MAATSKAPLIKE WERKER BY HELPENDE HAND BETROKKE IS:

Dit gebeur dikwels dat ʼn persoon met ʼn maatskaplike kwessie gekonfronteer word en dan nie weet watter prosedure of kanale om te volg nie.

Lede van die Solidariteit Vakbond, ondersteuners van Helpende Hand en die vrywilliger takke van Helpende Hand is welkom om die maatskaplike werker oor maatskaplike kwessies te kontak. Die wenslike roete is dat vakbondlede die Helpende Hand hoofkantoor via die Dienskantore kontak.

Maatskaplike hulp handleiding

maatskaplik-banner

Voorwoord

’n Groot deel van Solidariteit Helpende Hand se werk fokus op die verligting van die swaarkry van weerlose mense – kinders gestremdes en bejaardes. Ons glo dat hierdie groep mense onvoorwaardelik bygestaan moet word. Alhoewel hierdie werk uitstekend gedoen word deur projekte van ons meer as 160 landwye takke, bly daar altyd by ons ’n gevoel oor dat meer gedoen kan word. Die uitdagings is groot, hulpbronne en kennis is beperk. In Suid-Afrika is daar ’n reuse- tekort aan maatskaplike werkers en stygende lewenskoste veroorsaak
groterwordende maatskaplike probleme. In baie gevalle skiet ons te kort weens die blote gebrek aan kennis.

Helpende Hand se doel met hierdie handleiding oor maatskaplike hulp is om:
• Kennis oor maatskaplike sake aan te vul.
• Alle Suid-Afrikaners in staat stel om by te dra tot die verligting van die swaarkry van weerloses.
• Seker te maak hulpbehoewendes ontvang al die staatshulp waarop hulle geregtig is.
• Saam met vennote op die terrein van maatskaplike sake ’n groeiende verskil te bly maak aan die lewens van mense in ons land wat swaarkry.

Hierdie gids is bedoel om wyd en syd versprei te word – vir die werkswyse oor gebruik, verspreiding, vertaling of ander vorme van benutting van hierdie publikasie, skakel gerus die Helpende Hand-kantoor by 012-644 4390 of per e-pos [email protected]

Mag die inhoud hiervan tot nut wees vir baie mense wie se roeping dit is om weerloses te help. Mag die kennis wat ons hieruit put lei tot mense wie se lewens verryk is en waar swaarkry uit die weggeruim word.

DR. DANIE BRINK
UITVOERENDE DIREKTEUR: SOLIDARITEIT HELPENDE HAND

“Ons hoop vaagweg maar ons vrees in fyn besonderhede”
-Paul Valery

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Die kontakbesonderhede wat verskaf word, is onderhewig aan verandering.

Gids

Hulpgids

Mishandeling van ouer persone Die hantering en optrede ten opsigte van mishandeling ingevolge die Wet op Ouer Persone, nr. 13 van 2006 deur dr. Elma Kruger, Raad vir Bejaardes

Jaarliks op 15 Junie word Suid-Afrika opgeroep om turkooiskleurige klere en strikkies te dra en hul omgewing met turkoois te versier. Die doel hiervan is om saam met die wêreld deel te neem aan die bewusmakingsveldtog teen die mishandeling van en geweld teenoor ouer persone.

Noodgids

Vir wat om te doen wanneer ‘n naasbestaande onverwags sterwe en om voor te berei vir jou eie afsterwe.  

Menigte mense word daagliks gekonfronteer deur die realiteit van die afsterwe van ‘n naasbestaande. Skielik is daar ‘n oorweldigende hoeveelheid dinge wat gedoen moet word en dokumente om bymekaar te kry. Die gids poog om die proses te vergemaklik, die vrae vooraf te antwoord wat mag ontstaan en die persoon lei in ‘n baie moeilike tyd.