#Hoopdraer 2024

In 2023 het ons streeks- maatskaplike werkers opgemerk dat daar 'n toenemende behoefte is aan inligting oor die proses van maatskaplike aanmeldings van die mishandeling en verwaarlosing van kinders, bejaardes en persone met gestremdheid en die gepaardgaande statutêre prosedures. Hierdie behoefte dui op 'n groeiende vraag na duidelike riglyne en ondersteuning vir besorgde gemeenskapslede. Ons het dus besluit om 'n peiling op sosiale media te doen om vas te stel wat die breër publiek se mening is.

In Maart vier ons Maatskaplikewerkersdag en daarom plaas Solidariteit Helpende Hand klem op die maatskaplikewerkberoep en die essensiële rol van maatskaplike werkers in die gemeenskap. Hierdie jaar fokus ons veral op maatskaplike werkers se betrokkenheid by die beskerming van kwesbare groepe, insluitend kinders, bejaardes en persone met gestremdhede. Ons doelwit is om gemeenskapslede met kennis toe te rus en 'n positiewe impak te maak deur bewustheid te kweek, begrip te bevorder en gemeenskapsbetrokkenheid aan te moedig.

Die peiling wys daarop dat die breër gemeenskap onseker is van wat maatskaplike aanmeldings behels, waarom dit die verantwoordelikheid van die gemeenskap is om aan te meld en waar om aanmeldings te maak. Dit is ook belangrik dat die publiek verstaan wat beskerming van kwesbare groepe beteken.

Solidariteit Helpende Hand wil 'n platform skep om die gemeenskap se aandag te fokus op die belangrike rol van die versorging en beskerming van kwesbare groepe. Hierdie veldtog het ten doel om begrip te bevorder van individue se verantwoordelikheid in die gemeenskap en hoe om toe te tree wanneer daar 'n behoefte is om kwesbare groepe te beskerm.

Ons inisieer 'n inligtingsveldtog oor die korrekte stappe tydens die maatskaplike aanmeldingsproses met die doel om helderheid te bring en die nodige ondersteuning te bied. Ons is toegewyd aan die bemagtiging van individue met inligting en begeleiding en wil met hierdie inligtingsveldtog 'n positiewe impak op die gemeenskap maak.

Ons wil gemeenskappe bewus maak van hul waarde in die oë van die Here en hulle aanmoedig om hulle waardes uit te leef. Die veldtog sluit aan by Solidariteit Helpende Hand se tema vir 2024: Waardes wat Werk. Dit roep die gemeenskap op tot 'n aktiewe rol in die ondersteuning van waardegedrewe inisiatiewe.

 

Om ‘n maatskaplike werker te nomineer volg die volgende stappe:

Stap 1

Klik op die volgende skakel: Nominasie

Stap 2

Vul jou en die maatskaplike werker wat jy nomineer se besonderhede hier in.

Stap 3

Skryf ‘n motivering van nie meer as 150 woorde oor die rede hoekom jy graag die betrokke maatskaplike werker wil nomineer. Sluit iets in oor hoe hul iemand se lewe aangeraak het, hul passie, werksetiek, toewyding en gesindheid.

Stap 4

Deel gerus die skakel op sosiale media en moedig nog mense aan om ‘n maatskaplike werker in hul gemeenskappe te nomineer vir hierdie toekenning.