SiALogo2

Wat is Seniors in Aksie

Nommer 2 verander met opsies-01

in samewerking met

download-01

WAT IS SENIORS IN AKSIE?

Seniors lê ons by Helpende Hand baie na aan die hart. Solidariteit Helpende Hand sien dit as ons roeping om al ons belangegroepe, dus ook ons seniors op ’n holistiese vlak te ontwikkel en te ondersteun.

Ons het onlangs die Senior Mind Moves-program ontdek. Dis is ’n wonderlike program wat toegespits is om ’n kwaliteit lewe te verseker, selfs wanneer jy ouer word. Dit kan gedoen word deur nie te gaan “rus” wanneer jy aftree nie, maar deur aktief te bly en betrokke by jou familie en in jou gemeenskap te wees.

Die Senior Mind Moves-program is deur dr. Melodie de Jager, ’n opvoedkundige, hoofspreker, Mind Dynamix-profileerder en ontwikkelingspesialis, saamgestel. Dr. De Jager het baie navorsing gedoen oor biomimiek in die veld van neurowetenskap. Senior Mind Moves is een van vyf programme wat saamgestel is deur die Mind Moves-instituut.

Die projek, Seniors-in-aksie, poog om soveel as moontlik seniors in ons gemeenskappe, regoor die land, bloot te stel aan die bewegings van Senior Mind Moves. Ons wil seniors bemagtig sodat hulle sélf verantwoordelikheid vir hulle lewens op hul oudag kan neem en nie afhanklik van iemand anders vir hulle geluk is nie.

HOE GAAN ONS DIT DOEN?

Helpende Hand se maatskaplike werkers is opgelei as gekwalifiseerde Senior Mind Moves-fasiliteerders.

Die maatskaplike werkers sal weer op hul beurt aan ons vrywilligers, met ’n passie vir seniors, die nodige opleiding en toerusting bied om in hulle gemeenskap terug te ploeg in seniors se lewens.

Hoe raak ek betrokke?

HOE RAAK EK BETROKKE?

’n Finansiële bydrae stel ons in staat om:

  • konstant nuwe maatskaplike werkers as fasiliteerders op te lei; en om
  • vrywilligers op te lei en toe te rus om seniors in hul gemeenskappe te bemagtig.
  • R0.00
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.